‘Afvoeren Toegoenezen’

Het document met als onderwerp ‘Afvoeren Toegoenezen’ bestaat echt! Een briefwisseling tussen ministeries. Een document die ik persoonlijk heb laten kopiëren van het origineel in het Nationaal Archief in Den Haag. Dit document heb ik in mijn archief. Mijn archief die nu in bewaring is bij een neef. Maw, het gaat hier niet om een ‘hardnekkig gerucht’! Lange tijd het document niet aan het daglicht gebracht om de 1e twee generaties Toegoenezen in Ned er niet mee belasten.
Stel jezelf de vraag en wat is jouw antwoord: “Laat jaren 40-50, begin jaren 60. De oorlog in Ned net voorbij. Toegoenezen gevlucht uit Nieuw Guinea. Aangekomen en opgevangen in Ned als tussenstop, onderweg naar plantage Slootwijk in Suriname. Een verwaarloosde plantage, een afgeschreven plantage. De Toegoenese gemeenschap werd als een experimenteel project beschouwd. Later omschreven als een ‘mislukt experiment’. Hoe zou jij je bij de term ‘Afvoeren’ hebben gevoeld?”
Bij deze de bewering hieronder rechtgezet.

Auteur: Reggie Baay. Een aanrader. Een passage: pagina’s 269 tot 272.
‘Curieus is dat sporen van de slavernij in Nederlands Indië zelfs in Suriname zijn terug te vinden…Ik doel echter op de Indonesische Toegoenezen die in de jaren zestig van de vorige eeuw op plantage Slootwijk in Suriname (kortstondig) hun domicilie vonden…Na de komst van de groep besloot de Nederlandse overheid halsoverkop tot koop van de zieltogende plantage Slootwijk…de indruk dat de Nederlandse overheid op deze manier van hen afwilde. Een indruk die werd versterkt door het hardnekkige gerucht dat er op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken een brief circuleerde waarin wordt gesproken van ‘het afvoeren van de Toegoenezen’…

Scroll naar boven