Surat berita Proyek Toegoe 2 September 2022 Transfer informasi dalam beberapa Lembar Keluarga ke pohon nama keluarga telah dimulai. Jika kami melewatkan informasi yang relevan, kami akan menghubungi Anda secara pribadi tentang hal ini. Kami telah meminta foto keluarga dan keluarga yang dengannya kami ingin membuat setiap silsilah keluarga dapat dikenali. Sayangnya, banding kami tidak banyak berpengaruh. Beri tahu kami jika Anda tidak ingin dicantumkan dengan foto Anda di buku. Apakah kami tidak menerima tanggapan? Haruskah kami kemudian membuat kesepakatan bahwa Anda memberi kami izin untuk menggunakan foto Anda dari arsip kami? Mohon tanggapan Anda. Anda dapat mengirim foto ke: redactie@indischgenealigischerfgoed.nl Terima kasih banyak sebelumnya atas kerja sama Anda. Grup proyek Genealogi Toegoe Roger Heerink, Ralph Ravestijn, Thomas Quiko, George & Ernst Cornelis, Juley Junus, Sylvia & Daniel Corua, Bernardo Quiko, Roel de Neve, Mark Berkhout, Fony Kantil

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief Project Genealogie Toegoe 2 september 2022

Het overzetten van de informatie op de vele Gezinsbladen naar de genealogie familienamen is reeds van start gegaan. Mochten wij relevante informatie missen, dan benaderen wij jullie daar persoonlijk over.

Al eerder hebben wij gevraagd naar gezin- en familiefoto’s waarmee wij elke familiestamboom herkenbaar willen maken.

Helaas heeft onze oproep weinig effect gehad.

Laat ons even weten als je niet met jouw foto in het boek wil worden vermeld.

Ontvangen wij geen reactie? Zullen wij dan bij deze de afspraak maken, dat je ons toestemming geeft om een foto van jou uit ons archief te gebruiken?

Graag jullie reactie.

Foto’s mag je opsturen naar redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Alvast onze hartelijke dank voor jullie medewerking.

Projectgroep Genealogie Toegoe

Roger Heerink, Ralph Ravestijn, Thomas Quiko, George & Ernst Cornelies, Juley Junus, Sylvia & Daniel Corua, Bernardo Quiko, Roel de Neve, Mark Berkhout, Fony Kantil

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De twee meest bekende inlandse Christengemeenten in Nederlandsch-Indië waren die te Depok en Toegoe (nu een een stadsdeel van Jakarta), twee dorpjes die op West-Java liggen. Toch woonden verreweg de meeste inlandse Christenen (Christeninlanders) – in 1890 92% van alle inlandse Christenen – buiten Java en wel in Menado of op Ambon of zij waren bekeerde Batakkers. In 1930 ging het om bijna 715.000 personen op een totaal aantal inlanders van ruim 59 miljoen.

De inlandse Christenen namen in Nederlandsch-Indië een bijzondere positie in. Door geloof waren zij verbonden met de Europeanen, maar door afstamming en levenswijze waren zij niet zelden een met de inheemse bevolking. Zelf verkeerden zij vaak in de veronderstelling dat zij door hun Christenzijn vanzelfsprekend gelijkgesteld waren met Europeanen. Het Nederlandsch-Indische gouvernement dacht daar echter anders over, zij het dat het beleid nogal zwalkte.

In Nederlandsch-Indië werd juridisch onderscheid gemaakt tussen Europeanen (en met hen gelijkgestelden) en inlanders (en met hen gelijkgestelden). In 1848 werden alle Christenen, inclusief de Christeninlanders, gelijkgesteld met Europeanen. In 1854 werd echter bepaald dat de inlandse Christenen onderworpen waren aan het gezag van de inlandse hoofden en dezelfde rechten, lasten en verplichtingen hadden als niet-christelijke inlanders. Zij werden vanaf 1854 dus onder de inlanders gerekend. In 1899 werden zij echter weer met Europeanen gelijkgesteld en dat bleef zo tot zij met ingang van 1920 in de nieuwe wetgeving niet meer werden genoemd onder de bevolkingsgroepen die waren onderworpen aan de bepalingen voor Europeanen. De inheemse bevolking – dus ook de Christenen onder hen – was vanaf 1920 onderworpen aan de bepalingen voor inlanders waarbij werd aangetekend dat de rechtstoestand van de inlandse Christenen nader zou worden geregeld. Dit laatste is echter nooit gebeurd.

De oorspronkelijke Depokse Christengemeente bestond uit 150 tot de protestantse variant van het Christendom bekeerde inheemsen. Zij behoorden tot de families Bacas, Isakh, Jacob, Jonathans, Joseph, Laurens, Leander, Loen, Sadokh, Samuel, Soedira en Tholense. Voor hun vrijmaking waren zij slaaf van Cornelis Chasteleijn (1657-1714), opperkoopman in dienst van de VOC en raad-ordinair van Nederlandsch-Indië (1709-†). Chasteleijn bepaalde in zijn testament dat zijn land Depok gemeenschappelijk eigendom zou worden van zijn Christenslaven en dat zij na zijn overlijden vrije mensen zouden zijn. De nazaten van de 150 oorspronkelijke Depokkers wonen nog steeds in Depok en zijn eigenaar van de grond waarop zij wonen en werken. Dennis de Calonne heeft veel genealogisch onderzoek naar deze families gedaan. Heb je speciale interesse voor deze groep inlandse Christenen, dan kun je proberen contact met hem op te nemen via https://www.decalonne.nl/contact.

De Christengemeente te Toegoe ontstond doordat de VOC Toegoe, dat al een lange bewoningsgeschiedenis kende, in 1661 als woonplaats voor Mardijker families aanwees. Mardijkers waren vrijgemaakte slaven die tot het Christendom waren bekeerd. In Toegoe waren de meesten van hen protestant en een minderheid rooms-katholiek. Overigens zijn de huidige Christelijke inwoners van Toegoe en hun verwanten die zich via Nederlands Nieuw-Guinea en Suriname uiteindelijk in Nederland vestigen, niet per se nakomelingen van de Mardijkers die zich oorspronkelijk in Toegoe vestigden.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

19 juli 2022.
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Voor het herkenbaar maken van jouw stamboom in het boek ‘Genealogie Toegoe familienamen,hebben wij jouw (gezins)foto nodig.
Stuur de foto’s naar :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Deze week besteden we aandacht aan de familie Tomasouw. Oorspronkelijk afkomstig van het eiland Nusa Laut op de Molukken.
Binnen de toegoenese gemeenschap is Leopold Tomasouw getrouwd met Satma Diwangsa, zoon van Paulus Jacobus Tomasouw en Saartje Abrahams, beter bekend als opa Lopon een bekend toegoenees.
Nazaten van Tomasouw zijn huwelijken aangegaan met o.a. Pendjol, Wetzel, Hunt, Abrahams, Kantil
Informatie en documenten/gezinsbladen die betrekking hebben op de familie Tomasouw, zijn van harte welkom en kunt u mailen naar redactie@indischgenealogischerfgoed.nl
Nakomelingen van familienamen : TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN,SOPAHELUWAKAN: jullie gezinsbladen, akten, foto’s, etc, blijven uiteraard welkom.

Let op! Je kunt alleen worden opgenomen in de stamboom van jouw stamvader als wij een ingevuld gezinsblad hebben ontvangen. Heb je vragen en of hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op met de projectgroep.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

19 Juli 2022.
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.
Untuk pengenalan silsilah keluarga Anda dalam buku ‘Genealogy Toegoe marga’, kami membutuhkan foto (keluarga) Anda.
Silahkan kirimkan foto-fotonya ke :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Minggu ini kita memperhatikan keluarga Tomasouw. Berasal dari pulau Nusa Laut di Maluku.
Di dalam masyarakat toegoen, Leopold Tomasouw menikah dengan Satma Diwangsa, putra Paulus Jacobus Tomasouw dan Saartje Abrahams, lebih dikenal sebagai kakek Lopon, seorang toegoen terkenal.
Keturunan Tomasouw menikah dengan Pendjol, Wetzel, Hunt, Abrahams, Kantil dan lain-lain.
Informasi dan dokumen/catatan keluarga yang berkaitan dengan keluarga Tomasouw sangat diharapkan dan dapat dikirimkan melalui pos ke redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.
Keturunan nama keluarga : TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS, CORUA, KALANGIEHAT,, KALANGIEHAT,, MANDEY, RIKIN,SOPAHELUWAKAN: sprei keluarga, akta, foto, dll, tentu masih diterima.
Tolong dicatat! Anda hanya dapat dimasukkan dalam silsilah leluhur Anda jika kami telah menerima lembar keluarga yang lengkap. Apakah Anda memiliki pertanyaan atau butuh bantuan? Silakan hubungi grup proyek,

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Penasaran dengan perkembangan proyek Genealogy nama keluarga Toegoe?

Di balik layar, kami sibuk menganalisis nama keluarga Toegoe yang asli dan nama keluarga pernikahan. Nama belakang TOMASOUW menutup deretan yang terakhir minggu ini.

Kami sedang menunggu Lembar Keluarga dari anggota cabang keluarga JUNUS dan Tomasouw. Setelah ini, kami tidak lagi secara aktif mendekati orang-orang untuk Lembar Keluarga.

Proyek Genealogi Toegoe dimulai pada Juni 2018. Indisch Genealogisch Vereniging, di bawah Ralph Ravestijn, telah menghubungi kami (3 pendiri IGV telah mengundurkan diri dan membentuk Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed). Apakah kita ingin berkontribusi pada pembuatan Monograf Genealogy Toegoe. IGV menganggap sejarah kami menarik. Empat orang keturunan Tugun menjawab dengan antusias dan sepenuh hati ‘Ya’. Sekali bergerak, tidak ada jalan untuk kembali. Sebuah pekerjaan besar pada pemeriksaan lebih dekat. Sebuah dinamika yang tak terbendung. Setiap hari, proyek menuntut perhatian kita, yang tidak boleh mengendur sejenak, karena tujuan harus dicapai sesuai jadwal yang padat.
Namun demikian, kelompok proyek berhasil menganalisis lebih dari 24 Nama Keluarga Toegoe (daftar nama di bawah teks ini)

Itu tidak selalu berjalan mulus secara eksternal. Menarik dan mendorong untuk meyakinkan orang-orang di Belanda dan Indonesia tentang pentingnya menyelesaikan Lembar Keluarga. Posisi kami adalah: tidak ada Lembar Keluarga, tidak disebutkan dalam buku.

Kami juga dihadapkan pada kendala bahasa. Orang Indonesia. Kolaborasi
Thomas Quiko sebagai anggota proyek itu seperti hadiah dari surga. Pintu di Indonesia dibuka. Apa yang gagal kami lakukan, Thomas melakukannya. Dia diterima di ANRI dan memberi kami dokumen yang relevan. Ia juga telah berhasil menghubungkan banyak keturunan Tugu di Indonesia. Komitmen Thomas sangat berharga.

Logos Roger Heerink, foto-foto kuburan di kuburan di sebelah gereja Tugu oleh Daniel Corua, seni yang dipahami Sylvia Corua dalam menghubungkan keluarga di Tugu dengan grup proyek, pengetahuan tentang sejarah kami dari Juley Yunus
dan terjemahan dari teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karya
Bernardo Quiko.
Mereka sangat berharga!

Di sela-sela, pekerjaan juga dilakukan pada subproyek. Penelitian DNA etnis di antara keturunan Toegoen, yang memiliki garis lurus dengan nenek moyang mereka. Bagian itu juga telah selesai. Hasil DNA terbaru sudah masuk dan kecocokannya sedang diselidiki.

Apakah investasi waktu dan energi itu sepadan?
Untuk saat ini dan generasi setelah kita tentunya.

Kami berterima kasih kepada semua orang yang berkontribusi pada proyek besar ini. Tanpa komitmen Anda, generasi setelah Anda tidak akan tahu siapa leluhurnya. Usaha Anda memotivasi kami untuk mewujudkan buku nama keluarga Genealogie Toegoe.
Sebuah buku di mana sejarah unik Anda dijelaskan dengan nama Anda sebagai keturunan nenek moyang Anda dalam silsilah Anda. Asalkan, tentu saja, Anda mengirimkan Lembar Keluarga kepada kami.

Dengan 3 generasi dalam sebuah keluarga, silsilah terpisah dibuat. Silsilah ini disertakan dengan nama keluarga asal.

Kami menargetkan buku tersebut dapat dicetak pada musim semi tahun 2023 dan akan dirilis sekitar kuartal kedua tahun 2023. Kami berharap dapat mempresentasikan buku tersebut di TOEGOE REUNIE.

Nama-nama yang termasuk dalam buku GENEALOGY TOEGOE: Andries, Abrahams, Bacas, Braune, Burkens, Corneli(e)s, Corua, Hendriks, Junus, Kaihatu, Kalangie, Kantil, Lauw, Loen, Loupatty, Mandey, Michiels, Pendjol , Quiko, Rikin, Salomons, Seijmons, Sopaheluwakan, Tentua, Tomasouw. Semua nama pernikahan setelah tahun 1950 disebutkan dalam silsilah leluhur.

(Kami menggunakan istilah Toegoe dan Toegoenezen, karena silsilahnya kembali ke komunitas Kristen di Toegoe, yang didirikan oleh Melchior Leydecker pada 1678)

Grup proyek:
Roger Heerink, Ralph Ravestijn, Thomas Quiko, Daniel dan Sylvia Corua, Juley Junus, Bernardo Quiko, Ernst dan George Cornelies, Roel de Neve, Mark Berkhout, Fony Kantil

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Benieuwd naar de ontwikkelingen van het project Genealogie Toegoe familienamen?

Achter de schermen zijn wij druk bezig met het analyseren van de authentieke Toegoe familienamen en van de familienamen van inhuwelijken. Van de inhuwelijken sluit de familienaam TOMASOUW deze week de rij.

Wij zijn in afwachting op Gezinsbladen van enkele leden uit de familie JUNUS en Tomasouw. Hierna benaderen wij mensen niet meer actief voor een Gezinsblad.

Het Project Genealogie Toegoe is gestart in juni 2018. Het Indisch Genealogisch Vereniging, uit hoofde van Ralph Ravestijn, heeft contact met ons gezocht (3 oprichters van IGV zijn inmiddels opgestapt en vormen de Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed). Of wij mee willen werken aan het tot stand brengen van een Monografie Genealogie Toegoe? Het IGV vond onze geschiedenis interessant. 4 Toegoenese nazaten zeiden enthousiast en volmondig ‘Ja’. Eenmaal in beweging, was geen weg meer terug. Een gigantische klus bij nader inzien. Een dynamiek die niet meer was te keren. Dagelijks eiste het project onze aandacht, die geen moment mocht verslappen, omdat de doelen volgens een strak schema moesten worden gerealiseerd.
Desondanks is het de projectgroep gelukt om meer dan 24 Toegoe Familienamen te analyseren (onder deze tekst het rijtje namen)

Niet altijd liep het extern geolied. Trekken en duwen om mensen in Nederland en Indonesië te overtuigen van het belang van het invullen van een Gezinsblad. Onze stelling is: géén Gezinsblad, géén vermelding in het boek.

Ook werden we geconfronteerd met een taalbarrière. Het Indonesisch. De medewerking van Thomas Quiko als projectlid was een geschenk uit de hemel. Deuren in Indonesië gingen open. Wat ons niet is gelukt, lukte Thomas wel. Hij kreeg ingang in ANRI en heeft ons van relevante documenten voorzien. Ook heeft hij veel Toegoenese nazaten in Indonesië aan zich weten te binden. Thomas inzet is van onschatbare waarde.

De schitterende Logo’s van Roger Heerink, de foto’s van de graven op het kerkhof naast de Tugu kerk van Daniel Corua, de kunst die Sylvia Corua verstaat in het verbinden van families in Tugu met de projectgroep, de kennis over onze geschiedenis van
Juley Yunus en het vertalen van de Engelse teksten naar het Indonesisch door Bernardo Quiko.
Zij zijn van waardevolle betekenis!

Tussendoor werd ook gewerkt aan een subproject. Etnisch DNA onderzoek bij Toegoenese nazaten, die in de genealogie in een rechte lijn staan met hun stamvader. Ook dat onderdeel is gerealiseerd. De laatste DNA uitslagen zijn binnen en de matches worden onderzocht.

Is de investering in tijd en energie de moeite waard?
Voor nu en de generatie na ons zeer zeker.

Wij danken een ieder die aan dit immens groot project hebben meegewerkt. Zonder jouw inzet weet de generatie na jou niet wie haar/zijn stamvader is. Jouw inzet heeft ons gemotiveerd het boek Genealogie Toegoe familienamen te realiseren.
Een boek waarin jouw unieke geschiedenis met jouw naam als nazaat van jouw stamvader in jouw genealogie beschreven staat. Mits jij ons natuurlijk een Gezinsblad doet toekomen.
Bij 3 generaties in een familie wordt een afzonderlijk genealogie opgesteld. Deze genealogie wordt opgenomen bij de familienaam van herkomst.

Wij streven ernaar om het boek in het voorjaar van 2023 bij de drukker te krijgen en dat het rond de 2e kwartaal in 2023 wordt uitgebracht. Wij hopen het boek op de TOEGOE REUNIE te kunnen presenteren.

De namen die worden opgenomen in het boek GENEALOGIE TOEGOE zijn: Andries, Abrahams, Bacas, Braune, Burkens, Corneli(e)s, Corua, Hendriks, Kaihatu, Kalangie, Kantil, Lauw, Loen, Loupatty, Mandey, Michiels, Pendjol, Quiko, Rikin, Salomons, Seijmons, Sopaheluwakan, Tentua, Tomasouw.
Alle namen van inhuwelijken na 1950, staan vermeld in de genealogie van de stamvaders.

(Wij gebruiken de term Toegoe en Toegoenezen, omdat de genealogie teruggaat naar de Christelijke gemeenschap in Toegoe, gesticht door Melchior Leydecker in 1678)

De projectgroep:
Roger Heerink, Ralph Ravestijn, Thomas Quiko, Daniel en Sylvia Corua, Juley Junus, Bernardo Quiko, Ernst en
George Cornelies, Roel de Neve, Mark Berkhout, Fony Kantil

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De projectgroep Genealogie Toegoe familienamen hoopt het boek ‘Genealogie Toegoe’ tijdens een Toegoe Reünie te mogen presenteren.
Meld je aan als vrijwilliger en steun ARIATHY
BEEUWKES,
06 57520735, en JULIAN ABRAHAMS met het realiseren van de 6e Toegoe Reünie. Zie www.Toegoe.nl voor foto’s.
Roger Heerink, Ralph Ravestijn, Thomas en Bernardo Quiko,
Daniel en Sylvia Corua, Juley Junus, George en
Ernst Cornelies, Mark Berkhout, Roel de Neve, Fony Kantil

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Toegoe Reünie
HalloToegoenezen en geinteresseerden,
Sommigen wisten het al maar 5 jaar geleden heb ik toegezegd om samen met mijn neef Julian Abrahams de volgende reünie te organiseren.
Door corona zijn er helaas ook geen voorbereidingen getroffen.
Deze week is het 5 jaar geleden dat de laatste reünie werd gehouden.
Dus wordt het hoognodig tijd om te beginnen met organiseren. Maar, dit kunnen wij natuurlijk niet alleen met z’n 2en.
Nu vroeg ik mij af of het jou leuk lijkt om ons hierbij te helpen en met de nieuwe generatie een toffe, leuke reünie te organiseren zodat onze kinderen en kleinkinderen dit allemaal nog mogen meemaken.
Wil jij ons helpen? Laat dit dan zsm weten.
Of weet jij iemand van je familie die dit leuk lijkt?
Zodra we een leuk groepje vrijwilligers bij elkaar hebben, dan willen we een datum prikken om samen te komen voor de eerste bespreking.
Groetjes,
Ariathy Beeuwkes
06 57520735

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

21 Juni 2022.
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

Untuk pengenalan silsilah keluarga Anda dalam buku ‘Genealogy Toegoe marga’, kami membutuhkan foto (keluarga) Anda.
Silahkan kirimkan foto-fotonya ke :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Minggu ini kami memperhatikan keluarga Rikin. Keluarga ini mungkin berasal dari Jawa Barat.
Tidak banyak yang diketahui tentang keluarga ini, kemungkinan anggota keluarga Rikin menikah dengan keluarga Andries, Bacas dan Quiko.

Informasi dan dokumen/catatan keluarga yang berkaitan dengan keluarga Rikin sangat diharapkan dan dapat dikirim melalui pos ke redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.
Keturunan dari nama keluarga : TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS, CORUA, KALANGIEHAT,,, KALANGIEHAT,, MANDEY: sprei keluarga, akta, foto, dll, tentu saja masih diterima.

Tolong dicatat! Anda hanya dapat dimasukkan dalam silsilah leluhur Anda jika kami telah menerima lembar keluarga yang lengkap. Apakah Anda memiliki pertanyaan atau Anda memerlukan bantuan? Silakan hubungi grup proyek,

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

21 juni 2022.

Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Voor het herkenbaar maken van jouw stamboom in het boek ‘Genealogie Toegoe familienamen,hebben wij jouw (gezins)foto nodig.
Stuur de foto’s naar :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Deze week besteden we aandacht aan de familie Rikin. Deze familie waarschijnlijk afkomstig uit West Java.

Over deze familie is niet veel van bekend, mogelijk dat er leden van de familie Rikin huwelijken zijn aangegaan met de families Andries, Bacas en Quiko.

Informatie en documenten/gezinsbladen die betrekking hebben op de familie Rikin, zijn van harte welkom en kunt u mailen naar redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Nakomelingen van familienamen : TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY: jullie gezinsbladen, akten, foto’s, etc, blijven uiteraard welkom.

Let op! Je kunt alleen worden opgenomen in de stamboom van jouw stamvader als wij een ingevuld gezinsblad hebben ontvangen. Heb je vragen en of hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op met de projectgroep,

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

https://youtu.be/d8Th9Rtd7F0

Interview tante Andreana Theresia Pieters-Tentua in Tugu/Jakarta, Indonesia. Roepnaam Deni.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

4 Juli 2022.
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

Untuk pengenalan silsilah keluarga Anda dalam buku ‘Genealogy Toegoe marga’, kami membutuhkan foto (keluarga) Anda.
Silahkan kirimkan foto-fotonya ke :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Minggu ini kita memperhatikan keluarga Sopaheluwakan, mungkin dari Saparua di Maluku.
Yang kami ketahui, paman Robbie Sopaheluwakan memiliki 3 orang anak yaitu Debby, Netty dan Johan.
Informasi dan dokumen/lembar keluarga yang berhubungan dengan keluarga Sopaheluwakan sangat diharapkan dan dapat dikirimkan ke redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.
Keturunan dari nama keluarga : TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS, CORUA, KALANGIEHAT,, KALANGIEHAT,, MANDEY, RIKIN: sprei keluarga, akta, foto, dll, tentu saja masih diterima.

Tolong dicatat! Anda hanya dapat dimasukkan dalam silsilah leluhur Anda jika kami telah menerima lembar keluarga yang lengkap. Apakah Anda memiliki pertanyaan atau Anda memerlukan bantuan? Silakan hubungi grup proyek

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

4 juli 2022.
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Voor het herkenbaar maken van jouw stamboom in het boek ‘Genealogie Toegoe familienamen,hebben wij jouw (gezins)foto nodig.
Stuur de foto’s naar :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Deze week besteden we aandacht aan de familie Sopaheluwakan, waarschijnlijk afkomstig uit Saparua op de Molukken.
Wat we weten dat oom Robbie Sopaheluwakan 3 kinderen heeft t.w. Debby, Netty en Johan.
Informatie en documenten/gezinsbladen die betrekking hebben op de familie Sopaheluwakan, zijn van harte welkom en kunt u mailen naar redactie@indischgenealogischerfgoed.nl
Nakomelingen van familienamen : TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN: jullie gezinsbladen, akten, foto’s, etc, blijven uiteraard welkom.

Let op! Je kunt alleen worden opgenomen in de stamboom van jouw stamvader als wij een ingevuld gezinsblad hebben ontvangen. Heb je vragen en of hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op met de projectgroep

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

12 Juni 2022.
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

Untuk pengenalan silsilah keluarga Anda dalam buku ‘Genealogy Toegoe marga’, kami membutuhkan foto (keluarga) Anda.
Silahkan kirimkan foto-fotonya ke :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Minggu ini kita memperhatikan keluarga Mandey.
Keluarga ini kemungkinan besar berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

Juga tentang keluarga ini tidak banyak yang diketahui. Dengan menanyakan keluarga kami di Indonesia, beberapa informasi telah masuk, misalnya Nico Mandey menikah dengan Dorsina Quiko dan mereka memiliki
3 anak, Harold, Sherly (Lily) dan Alce (Nonon). Terima kasih untuk informasinya.

Keturunan dari keluarga Mandey telah menikah termasuk nama keluarga Quiko, Wahyuni, Sumarno.
Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan keluarga Mandey sangat diharapkan dan dapat dikirim melalui email ke redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.

Keturunan dari nama keluarga: TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW,
LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMON, SEYMONS,
BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE: sprei keluarga, akta, foto, dll, masih diterima

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

12 juni 2022.

Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Voor het herkenbaar maken van jouw stamboom in het boek ‘Genealogie Toegoe familienamen,hebben wij jouw (gezins)foto nodig.
Stuur de foto’s naar :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Deze week besteden we aandacht aan de family Mandey. Deze familie komt naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk uit Manado, Sulawesi Utara

Ook over deze familie is niet veel van bekend. Door een uitvraag bij onze families in Indonesië, zijn er toch wat informatie binnengekomen, o.a. dat een Nico Mandey getrouwd met Dorsina Quiko en dat zij 3 kinderen hebben, t.w. Harold, Sherly ( Lily) en Alce ( Nonon). Onze dank voor de informatie.

Nazaten van de familie Mandey zijn huwelijken aangegaan met onder andere familienamen Quiko, Wahyuni, Sumarno

Informatie en documenten die betrekking hebben op de familie Mandey, zijn van harte welkom en kunt u mailen naar redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Nakomelingen van familienamen : TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE: jullie gezinsbladen, akten, foto’s, etc, blijven uiteraard welkom.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

6 Juni 2022.
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

Untuk pengenalan silsilah keluarga Anda dalam buku ‘Genealogy Toegoe marga’, kami membutuhkan foto (keluarga) Anda.
Silahkan kirimkan foto-fotonya ke :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Dua minggu ke depan kami akan terus menganalisis keluarga Kalangie.
Sedikit yang diketahui tentang keluarga asli Manado ini.
Satu-satunya informasi yang kami miliki adalah bahwa keluarga Kalangie memiliki beberapa hubungan dengan keluarga Quiko, Herman Kalangie menikah dengan Bersin Quiko, (adik Joni Quiko) dan mereka memiliki 7 anak, Mintje, Niko, Wellem, Marie, Freddy, Paultje dan Lisbet.

Keturunan keluarga Kalangie menikah dengan nama keluarga seperti Tuilan, Watulingas.
Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan keluarga Kalangie dipersilakan dan dapat dikirim melalui email ke redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.
Keturunan dari nama keluarga: TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS, CORUA: Anda sprei keluarga, akta, foto, dll masih diterima

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

6 juni 2022.
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Voor het herkenbaar maken van jouw stamboom in het boek ‘Genealogie Toegoe familienamen,hebben wij jouw (gezins)foto nodig.
Stuur de foto’s naar :
redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Aankomende 2 weken gaan wij verder met het analyseren van de familie Kalangie.
Van deze oorsprong Manadonese familie is weinig bekend.
Het enige wat wij aan informatie hebben is dat de familie Kalangie enige verwantschap heeft met de familie Quiko en wel dat Herman Kalangie getrouwd is met Bersin Quiko, (zus van Joni Quiko) en dat zij 7 kinderen hadden t.w. Mintje, Niko, Wellem, Marie, Freddy, Paultje en Lisbet.
Nazaten van de familie Kalangie zijn huwelijken aangegaan met onder andere familienamen Tuilan, Watulingas.
Informatie en documenten die betrekking hebben op de familie Kalangie, zijn van harte welkom en kunt u mailen naar redactie@indischgenealogischerfgoed.nl
Nakomelingen van familienamen : TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, LOEN, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS, CORUA, KAIHATU: jullie gezinsbladen, akten, foto’s, etc, blijven uiteraard welkom.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mei 28, 2022

Maandag, week 22, stappen wij over naar de familienaam KAIHATU.

Net als tante TINONG SEYMONS en haar man, oom JERMIAS LOUPATTY, en tante RIET ABRAHAMS en haar man, oom AUGUS LEWERISSA, zijn tante FRANCIEN DE SOUZA en haar man, oom JOB KAIHATU, in 1950 vanuit PENJAMBON vertrokken naar NEDERLAND. Allen vanwege hun partners, die KNIL militair waren en door de Nederlandse overheid werden gesommeerd ‘tijdelijk’ naar Nederland te worden overgebracht.

Tante FRANCIEN DE SAOUZA stamt af van de tak KANTIL en ABRAHAMS. Haar ouders waren CHARLOTA ABRAHAMS, getrouwd met WALTER DE SOUZA. Haar grootouders waren CLASINA KANTIL en GERRIT FERDINANDUS ABRAHAMS. Tante FRANCIEN was enig kind. Haar moeder CHARLOTA, trouwde later DAVID MESAKH MONIAGA.

Veel is op internet te vinden over oom JOB, die KNIL adjudant was in Bandoeng. Samen met zijn broer JAN, heeft hij in het verzet gezeten ten tijde van de Japanse bezetting in Nederlands Indië. Meer hierover in het boek ‘Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945’ en http://getuigenverhalen.nl/interview/interview-16-2

Wie van de 1e en 2e generatie TOEGOENEZEN kent nog de band ‘DE ESMERALDS’ met hun hit ‘BRIGITTE BARDOT’? Oprichters van de band waren de gebroeders VICTOR en FERRY KAIHATU.
De muzikaliteit van de KAIHATU’s zit ook in de genen van de huidige generatie. Onder andere Job Kaihatu
is een begenadigd muziekartiest.
Job Kaihatu https://g.co/kgs/H1mPFB
https://www.sonnysinc.nl/artiest/job-kaihatu/

Wij danken alvast STEFAN KAIHATU voor zijn medewerking aan dit project. STEFAN heeft de stamboom van zijn opa JOB met ons gedeeld. Aan ons om de genealogie van zijn TOEGOENESE oma FRANCIEN te analyseren.

Over de familienaam CORUA zijn nieuwe documenten gevonden, die je later in het boek GENEALOGIE TOEGOE, terugvindt. Wij hopen alsnog Gezinsbladen te ontvangen van de inhuwelijken van de nazaten van stamvader ROBERTUS HUBERTUS CORUA met de namen Andries, Banunaek, Pua, Radjah Gah en Sahupala.
(Helaas is de site van SIGE op dit moment niet goed bereikbaar)
Vraag naar een blanco GEZINSBLAD via: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

28 Mei 2022

Senin, minggu 22, kami akan beralih ke nama keluarga KAIHATU.

Seperti Bibi TINONG SEYMONS dan suaminya, Paman JERMIAS LOUPATTY dan Bibi RIET ABRAHAMS serta suaminya, Paman AUGUS LEWERISSA, Bibi FRANCIEN DE SOUZA dan suaminya, Paman JOB KAIHATU, meninggalkan PENJAMBON ke BELANDA pada tahun 1950. Semua karena pasangan mereka, yang adalah tentara KNIL dan diperintahkan oleh pemerintah Belanda untuk dipindahkan ‘sementara’ ke Belanda.

Bibi FRANCIEN DE SAOUZA adalah keturunan dari KANTIL dan ABRAHAMS. Orang tuanya adalah CHARLOTA ABRAHAMS, menikah dengan WALTER DE SOUZA. Kakek dan neneknya adalah CLASINA KANTIL dan GERRIT FERDINANDUS ABRAHAMS. Bibi FRANCIEN adalah anak tunggal. Ibunya CHARLOTA, kemudian menikah dengan DAVID MESAKH MONIAGA.

Banyak yang bisa ditemukan di internet tentang paman JOB, yang pernah menjadi ajudan KNIL di Bandoeng. Bersama saudaranya JAN, ia menjadi bagian dari perlawanan selama pendudukan Jepang di Nederlands Indië. Lebih lanjut tentang ini dalam buku ‘Verzet in Nederlands Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945’ dan http://getuigenverhalen.nl/interview/interview-16-2

Siapa dari generasi 1 dan 2 TOEGOENEZEN mengenal band ‘DE ESMERALDS’ dengan lagu hits mereka ‘BRIGITTE BARDOT’? Pendiri band ini adalah saudara VICTOR dan FERRY KAIHATU.
Musikalitas KAIHATU juga ada pada gen generasi sekarang. Job Kaihatu
antara lain adalah seniman musik yang berbakat.
Kaihatu Pekerjaan https://g.co/kgs/H1mPFB
https://www.sonnysinc.nl/artist/job-kaihatu/

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada STEFAN KAIHATU atas kerjasamanya dalam proyek ini. STEFAN berbagi silsilah keluarga kakeknya JOB dengan kami. Terserah kita untuk menganalisis silsilah nenek TOEGOENEES-nya FRANCIEN.

Dokumen baru telah ditemukan tentang nama keluarga CORUA, yang akan Anda temukan nanti di buku GENEALOGIE TOEGOE. Kami berharap dapat menerima Lembaran Keluarga Perkawinan Keturunan Leluhur ROBERTUS HUBERTUS CORUA dengan Nama Andries, Banunaek, Pua, Radjah Gah dan Sahupala.
(Sayangnya, site SIGE tidak mudah diakses saat ini)
Minta LEMBAR KELUARGA: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

22 Mei 2022
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

Minggu ini, proyek Genealogi Toegoe sedang menganalisis nama keluarga CORUA.

Seperti disebutkan dalam buletin sebelumnya, keluarga CORUA terdiri dari banyak anggota. Kebanyakan dari mereka tinggal di Indonesia. Leluhurnya adalah ROBERTUS HUBERTO CORUA dari Menado. Menikah dengan ALETTA SALOMI ABRAHAMS. Bersama 5 anak. Keturunan nenek moyang ROBERTUS, selain nama keluarga CORUA, juga menyandang nama ANDRIES, BANUNAEK, PUA, RADJAH GAH, SAHUPALA.

Dokumen yang terkait dengan nama keluarga CORUA, dalam bentuk apa pun, sangat diterima.

KAMI MEMBUTUHKAN FOTO (KELUARGA) ANDA UNTUK MENGAKUI POHON KELUARGA ANDA DI ‘BUKU silsilah TAMBAHKAN NAMA KELUARGA’.
Kirim foto ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

Nama keluarga berikut akan dianalisis dalam beberapa minggu mendatang.
Minggu 20: BURKENS
Minggu 21: CORUA✅
Minggu 22: KAIHATU
Minggu 23: KALANGI
Minggu 24: MANDEY
Minggu 25: RIKIN
Minggu 26: SOPAHELUWAKAAN
Minggu 27: TENTU
Minggu 28: TOMASOUW

Keturunan dari nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BRAUNE. Lembar Keluarga, akta, foto, dll. Anda sangat disambut.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mei 22, 2022
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Het project Genealogie Toegoe analyseert deze week de familienaam CORUA.

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, bestaat de tak CORUA uit een groot aantal leden. Voornamelijk gehuisvest in Indonesië. Stamvader is ROBERTUS HUBERTO CORUA afkomstig uit Menado. Getrouwd met ALETTA SALOMI ABRAHAMS. Samen 5 kinderen. Nakomelingen van stamvader ROBERTUS, dragen naast de familienaam CORUA, ook de namen ANDRIES, BANUNAEK, PUA, RADJAH GAH, SAHUPALA.

Documenten met betrekking tot de familienaam CORUA, in welke vorm dan ook, zijn van harte welkom.

De komende weken worden de volgende achternamen geanalyseerd.
Week 20: BURKENS
Week 21: CORUA✅
Week 22: KAIHATU
Week 23: KALANGIE
Week 24: MANDEY
Week 25: RIKIN
Week 26: SOPAHELUWAKAN
Week 27: TENTUA
Week 28: TOMASOUW

Nakomelingen van de familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS, BURKENS. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn van harte welkom.

VOOR HET HERKENBAAR MAKEN VAN JOUW STAMBOOM IN HET ‘BOEK GENEALOGIE TOEGOE FAMILIENAMEN’, HEBBEN WIJ JOUW (GEZINS)FOTO NODIG.
Stuur een foto naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

15 Mei, 2022
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

KAMI MEMBUTUHKAN FOTO (KELUARGA) ANDA UNTUK MENGAKUI POHON KELUARGA ANDA DI ‘BUKU silsilah TAMBAHKAN NAMA KELUARGA’.
Kirim foto ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

Kami melanjutkan proyek GENEALOGIE TOEGOE
dengan gambaran umum nama keluarga pernikahan.
Nama keluarga BURKENS membuka pembicaraan.

Nenek moyangnya adalah JAN CORNELIS BURKENS, menikah dengan JOHANNA CORNELIA DUURING. Bersama anak GERARD BURKENS, yang adalah ayah dari JAN CORNELIS BURKENS, menikah dengan CLASINA QUIKO. Bersama 5 anak: JULIUS CORNELIUS, SYANE CORNELIS, WILLIAM, FRANS HENDRIK.
GERARD BURKENS dan saudaranya PETRUS COENRAAD BURKENS berada di Ned. Indië meninggal dan dimakamkan.

Melalui perkawinan, nenek moyang JAN CORNELIS BURKENS memiliki keturunan yang menyandang nama WENUR dan ABRAHAMS.
Semua BURKENS di TUGU adalah keturunan dari GERARD BURKENS.

Kami telah menerima 5 Lembar Keluarga dari cabang keluarga BURKENS, yang belum diisi secara lengkap. Roni Burkens masih akan memperbaruinya.
Untuk mewujudkan silsilah keluarga nama BURKENS selengkap mungkin, kita membutuhkan Lembar Keluarga sebanyak mungkin keturunan JAN CORNELIS BURKENS dan CLASINA QUIKO.

Anak dari JAN CORNELIS BURKENS adalah JULIUS CORNELIS BURKENS, menikah dengan ELIS ROHAYATI. Bersama-sama mereka memiliki 4 anak. RONIAWAN, REGINA RIESTIANTI, YANTI YULISTHIANTY,
IWAN IRIAWAN.
Sepupu jauh dari RONI BURKENS (Indonesia) adalah Wiboud Burkens (Belanda).

Nama keluarga berikut akan dianalisis dalam beberapa minggu mendatang.
Minggu 20: BURKENS✅
Minggu 21: CORUA
Minggu 22: KAIHATU
Minggu 23: KALANGI
Minggu 24: MANDEY
Minggu 25: RIKIN
Minggu 26: SOPAHELUWAKAAN
Minggu 27: TENTU
Minggu 28: TOMASOUW

Keturunan dari nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS. Lembar Keluarga, akta, foto, dll. Anda sangat disambut.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mei 15, 2022
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

VOOR HET HERKENBAAR MAKEN VAN JOUW STAMBOOM IN HET ‘BOEK GENEALOGIE TOEGOE FAMILIENAMEN’, HEBBEN WIJ JOUW (GEZINS)FOTO NODIG.
Stuur een foto naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Wij continueren het project GENEALOGIE TOEGOE met een overzicht familienamen van inhuwelijken.
De familienaam BURKENS opent de rij.

Stamvader is JAN CORNELIS BURKENS, getrouwd met JOHANNA CORNELIA DUURING. Samen zoon GERARD BURKENS, die de vader is van JAN CORNELIS BURKENS, getrouwd met CLASINA QUIKO. Samen 5 kinderen: JULIUS CORNELIUS, SYANE CORNELIS, WILLIAM, FRANS HENDRIK.
Alle BURKENS in TUGU zijn nazaten van GERARD BURKENS.

Door inhuwelijken heeft stamvader JAN CORNELIS BURKENS, nazaten die de namen WENUR en ABRAHAMS dragen.
GERARD BURKENS en zijn broer PETRUS COENRAAD BURKENS zijn in Ned. Indië overleden en begraven.

Van de familietak BURKENS hebben wij 5 Gezinsbladen ontvangen, die niet volledig zijn ingevuld. Roni Burkens
gaat het nog updaten.
Om ook de stamboom van de familienaam BURKENS zo compleet mogelijk te realiseren, hebben wij Gezinsbladen nodig van zoveel mogelijk nazaten van JAN CORNELIS BURKENS en CLASINA QUIKO.

Een zoon van JAN CORNELIS BURKENS is JULIUS CORNELIS BURKENS, getrouwd met ELIS ROHAYATI. Samen hebben zij 4 kinderen. RONIAWAN, REGINA RIESTIANTI, YANTI YULISTHIANTY,
IWAN IRIAWAN.
Een verre verre achterneef van RONI BURKENS (Indonesië) is Wiboud Burkens (Nederland).

De komende weken worden de volgende achternamen geanalyseerd.
Week 20: BURKENS✅
Week 21: CORUA
Week 22: KAIHATU
Week 23: KALANGIE
Week 24: MANDEY
Week 25: RIKIN
Week 26: SOPAHELUWAKAN
Week 27: TENTUA
Week 28: TOMASOUW

Nakomelingen van de familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS, SEYMONS. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn van harte welkom.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mei 10, 2022
(Onze excuses voor deze late inzending)
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

VOOR HET HERKENBAAR MAKEN VAN JOUW STAMBOOM IN HET ‘BOEK GENEALOGIE TOEGOE FAMILIENAMEN’, HEBBEN WIJ JOUW (GEZINS)FOTO NODIG.
Stuur een foto naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Over de familienaam SALOMONS hebben wij vorige week uitgebreid geschreven. Nieuwe ontdekkingen zijn niet gedaan. Over de nazaten van stamvader SALOMONS lees je meer in het boek in wording, ‘GENEALOGIE TOEGOE’.

De laatste authentieke TOEGOE familienaam uit het rijtje, is SEYMONS. Over deze familienaam is helaas nog weinig te melden. Voornaam van de stamvader SEYMONS is niet bekend. Wij weten alleen dat hij 3 zonen had. De achternaam werd destijds ook geschreven als: Seijmons, Saymons & Sijmons.
1 De oudste, PIETER, getrouwd met LIFA. Geen kinderen.
2 De middelste, LODEWIJK, getrouwd met NÉ POLONG, had 1 kind. Naam kind niet bekend.
3 De jongste, MARKUS, getrouwd met SILFINA BRAUNE, had 4 kinderen:
3.1 DINAH, getrouwd met JACOB ABRAHAMS.
3.2 TINONG, getrouwd met JERMIAS LOUPATTY
3.3 JONATHAN, ongehuwd
3.4 DORA, getrouwd met MARTIN SOUMOKIL.

Wij hopen van de nazaten van stamvader SEYMONS zoveel mogelijk gezinsbladen te ontvangen voor het boek ‘GENEALOGIE TOEGOE’. Ook jullie geschiedenis mag niet verloren gaan.

Nakomelingen van de familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn van harte welkom.

Na de onderstaande familienamen richten wij ons op het analyseren van de familienamen van de inhuwelijken.
Week 8: Abrahams
Week 9: Bacas
Week 10: Braune
Week 11: Hendriks
Week 12: Kantil
Week 13: Lauw
Week 14: Loen
Week 15: Michiels
Week 16: Pendjol
Week 17: Quiko
Week 18: Salomons
Week 19: Seymons✅

Familienamen van inhuwelijken uit de Molukken en Minahasa: BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

10 Mei 2022
((Mohon maaf atas keterlambatan pengiriman ini)
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

KAMI MEMBUTUHKAN FOTO (KELUARGA) ANDA UNTUK MENGAKUI POHON KELUARGA ANDA DI ‘BUKU silsilah TAMBAHKAN NAMA KELUARGA’.
Kirim foto ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

Kami menulis secara ekstensif tentang nama keluarga SALOMONS minggu lalu. Tidak ada penemuan baru yang dibuat. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang keturunan nenek moyang SALOMON dalam buku yang sedang dibuat, ‘GENEALOGIE TOEGOE’.

Nama keluarga TOEGOE otentik terakhir dalam daftar adalah SEYMONS. Sayangnya, tidak banyak yang bisa dilaporkan tentang nama keluarga ini. Nama pertama leluhur SEYMONS tidak diketahui. Kami hanya tahu bahwa dia memiliki 3 putra. Pada saat itu, nama keluarga juga ditulis sebagai: Sijmons, Saymons & Sijmons.
1 Sulung, PIETER, menikah dengan LIFA. Tidak ada anak.
2 Yang tengah, LODEWIJK, menikah dengan NÉ POLONG, memiliki 1 anak.
3 Bungsu, MARKUS, menikah dengan SILFINA BRAUNE, memiliki 4 anak:
3.1 DINAH, menikah dengan JACOB ABRAHAMS.
3.2 TINONG, menikah dengan JERMIAS LOOPATTY
3.3 JONATHAN, belum menikah
3.4 DORA, menikah dengan MARTIN SOUMOKIL.

Kami berharap dapat menerima majalah keluarga sebanyak mungkin dari keturunan leluhur SEYMONS untuk buku ‘GENEALOGIE TOEGOE’. Sejarah Anda juga tidak boleh hilang.

Keturunan dari nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL, QUIKO, SALOMONS. Lembar Keluarga, akta, foto, dll. Anda sangat disambut.

Setelah nama keluarga di bawah ini, kami fokus menganalisis nama keluarga dari pernikahan tersebut.
Minggu 8: Abrahams
Minggu 9: Bacas
Minggu 10: Braune
Minggu 11: Hendriks
Minggu 12: Kantil
Minggu 13: Lauw
Minggu 14: Loen
Minggu 15: Michiels
Minggu 16: Pendjol
Minggu 17: Quiko
Minggu 18: Salomons
Minggu 19: Seymons✅

Nama keluarga dari Maluku dan Minahasa: BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mei 1, 2022
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

VOOR HET HERKENBAAR MAKEN VAN JOUW STAMBOOM IN HET ‘BOEK GENEALOGIE TOEGOE FAMILIENAMEN’, HEBBEN WIJ JOUW (GEZINS)FOTO NODIG.
Stuur een foto naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Helaas geen nieuwe ontwikkelingen te melden over de familienaam Quiko. Wij hopen alsnog Gezinsbladen van de nazaten van stamvader ALBERT QUIKO te ontvangen.

De analyse van de familienaam SALOMONS begint voor onze FB leden in Indonesië over een paar uur. Voor leden in Nederland start het morgen in week 18. De huidige generatie nazaten Toegoenezen, kent deze familienaam waarschijnlijk niet of nauwelijks. Stamvader SALOMONS had 2 kinderen.
1 F.C. SALOMONS, getrouwd met LOUISA.
2 DJENI SALOMONS, getrouwd met INYUN KANTIL.

Uit het huwelijk van F.C.SALOMONS met LOUISA zijn 4 kinderen geboren.
1 JETJE, getrouwd met SAMUEL ANDRIES. Samen 3 kinderen.
1.1 CORNELIS, getrouwd met SOPHIA DJALIMUN. 10 Kinderen.
1.2 SANTJE, jong overleden.
1.3 MIENTJE, getrouwd met ARSAN JUNUS. 9 Kinderen. Waaronder Jetsy Herlita Junus.
2 JAN SALOMONS. Jong overleden.
3 ISMAEL, getrouwd met ROSINA KANTIL. Geen kinderen.
4 LEO, getrouwd met OTI. Geen kinderen.

Na, vermoedelijk, overlijden van F.C. SALOMONS, is LOUISA in het huwelijk getreden met ANDREAS ANDRIES.

De 2e kind van stamvader SALOMONS is DJENIE, getrouwd met INYUN KANTIL. Samen 2 kinderen.
1 JOHAN, getrouwd met EMMY EMIDA ABRAHAMS. 2 Zoons.
1.1 JUSTINUS STEFANUS, getrouwd met ERNA RADHI TOMASOUW. 5 Kinderen. Waaronder Eduard Guzziman en Armand Kantil.
1.2 SAMUEL EMANUËL, getrouwd met SAARTJE ABRAHAMS. 5 Kinderen. Waaronder Fony Kantil en Arthur Kantil.
2 ROSINA, getrouwd met ISMAEL SALOMONS. Geen kinderen.

Het voortbestaan van de familienaam SALOMONS. Samengevat kunnen wij de conclusie trekken, dat stamvader SALOMONS nakomelingen heeft, maar dat deze familienaam het niet heeft overleefd. Zijn nazaten dragen nu onder andere de namen: ANDRIES, JUNUS, KANTIL, MICHIELS, MOSSINK, NAHAFAHIK, VISBEEN.

Nakomelingen van de familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn van harte welkom.

De aankomende weken richten wij ons op de volgende familienamen:
Week 8: Abrahams
Week 9: Bacas
Week 10: Braune
Week 11: Hendriks
Week 12: Kantil
Week 13: Lauw
Week 14: Loen
Week 15: Michiels
Week 16: Pendjol
Week 17: Quiko
Week 18: Salomons✅
Week 19: Seijmons

Het overzicht met oorspronkelijke TOEGOE FAMILIENAMEN, wordt aangevuld met (inhuwelijken) familienamen uit de Molukken en Minahasa: BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

1 Mei, 2022
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

KAMI MEMBUTUHKAN FOTO (KELUARGA) ANDA UNTUK MENGAKUI POHON KELUARGA ANDA DI ‘BUKU silsilah TAMBAHKAN NAMA KELUARGA’.
Kirim foto ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

Sayangnya tidak ada perkembangan baru untuk dilaporkan tentang nama keluarga Quiko. Kami masih berharap dapat menerima Lembaran Keluarga dari keturunan leluhur ALBERT QUIKO.

Analisis nama keluarga SALOMONS akan dimulai untuk anggota FB di Indonesia kami dalam beberapa jam. Ini akan dimulai besok di minggu ke-18 untuk anggota di Belanda. Generasi keturunan Toegoenezen saat ini mungkin tidak atau hampir tidak mengetahui nama keluarga ini. Nenek moyang SALOMONS memiliki 2 anak.
1 F.C. SALOMONS, menikah dengan LOUISA.
2 DJENI SALOMONS, menikah dengan INYUN KANTIL.

Dari pernikahan F.C.SALOMONS dengan LOUISA 4 anak lahir.
1 JETJE, menikah dengan SAMUEL ANDRIES. Bersama 3 anak.
1.1 CORNELIS, menikah dengan SOPHIA DJALIMUN. 10 anak.
1.2 SANTJE, mati muda.
1.3 MIENTJE, menikah dengan ARSAN JUNUS. 9 Anak-anak. Termasuk
Jetsy Herlita Junus.
2 JAN SOLOMONS. Mati muda.
3 ISMAEL, menikah dengan ROSINA KANTIL. Tidak ada anak.
4 LEO, menikah dengan OTI. Tidak ada anak.

Setelah, mungkin, kematian F.C. SALOMONS, LOUISA menikah dengan ANDREAS ANDRIES.

Anak ke-2 dari nenek moyang SALOMONS adalah DJENIE, menikah dengan INYUN KANTIL. Bersama 2 anak.
1 JOHAN, menikah dengan EMMY EMIDA ABRAHAMS. 2 putra.
1.1 JUSTINUS STEFANUS, menikah dengan ERNA RADHI TOMASOUW. 5 Anak-anak. Termasuk Eduard Guzziman dan Armand Kantil.
1.2 SAMUEL EMANUËL, menikah dengan SAARTJE ABRAHAMS. 5 Anak-anak. Termasuk Fony Kantil dan Arthur Kantil.
2 ROSINA, menikah dengan ISMAEL SALOMONS. Tidak ada anak.

Kelangsungan hidup nama keluarga SALOMONS. Singkatnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa nenek moyang SALOMONS memiliki keturunan, tetapi tidak dengan nama belakangnya. Keturunannya sekarang menyandang nama: ANDRIES, JUNUS, KANTIL, MICHIELS, MOSSINK, NAHAFAHIK, VISBEEN.

Keturunan dari nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL. Lembar Keluarga, akta, foto, dll. Anda sangat disambut.

Dalam beberapa minggu mendatang kami akan fokus pada nama keluarga berikut:
Minggu 8: Abrahams
Minggu 9: Bacas
Minggu 10: Braune
Minggu 11: Hendriks
Minggu 12: Kantil
Minggu 13: Lauw
Minggu 14: Loen
Minggu 15: Michiels
Minggu 16: Pendjol
Minggu 17: Quiko
Minggu 18: Salomons✅
Minggu 19: Seijmons

Ikhtisar NAMA KELUARGA TOEGOE asli, dilengkapi dengan nama keluarga (perkawinan) dari Maluku dan Minahasa: BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

1 Mei, 2022
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

KAMI MEMBUTUHKAN FOTO (KELUARGA) ANDA UNTUK MENGAKUI POHON KELUARGA ANDA DI ‘BUKU silsilah TAMBAHKAN NAMA KELUARGA’.
Kirim foto ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

Sayangnya tidak ada perkembangan baru untuk dilaporkan tentang nama keluarga Quiko. Kami masih berharap dapat menerima Lembaran Keluarga dari keturunan leluhur ALBERT QUIKO.

Analisis nama keluarga SALOMONS akan dimulai untuk anggota FB di Indonesia kami dalam beberapa jam. Ini akan dimulai besok di minggu ke-18 untuk anggota di Belanda. Generasi keturunan Toegoenezen saat ini mungkin tidak atau hampir tidak mengetahui nama keluarga ini. Nenek moyang SALOMONS memiliki 2 anak.
1 F.C. SALOMONS, menikah dengan LOUISA.
2 DJENI SALOMONS, menikah dengan INYUN KANTIL.

Dari pernikahan F.C.SALOMONS dengan LOUISA 4 anak lahir.
1 JETJE, menikah dengan SAMUEL ANDRIES. Bersama 3 anak.
1.1 CORNELIS, menikah dengan SOPHIA DJALIMUN. 10 anak.
1.2 SANTJE, mati muda.
1.3 MIENTJE, menikah dengan ARSAN JUNUS. 9 Anak-anak. Termasuk
Jetsy Herlita Junus.
2 JAN SOLOMONS. Mati muda.
3 ISMAEL, menikah dengan ROSINA KANTIL. Tidak ada anak.
4 LEO, menikah dengan OTI. Tidak ada anak.

Setelah, mungkin, kematian F.C. SALOMONS, LOUISA menikah dengan ANDREAS ANDRIES.

Anak ke-2 dari nenek moyang SALOMONS adalah DJENIE, menikah dengan INYUN KANTIL. Bersama 2 anak.
1 JOHAN, menikah dengan EMMY EMIDA ABRAHAMS. 2 putra.
1.1 JUSTINUS STEFANUS, menikah dengan ERNA RADHI TOMASOUW. 5 Anak-anak. Termasuk Eduard Guzziman dan Armand Kantil.
1.2 SAMUEL EMANUËL, menikah dengan SAARTJE ABRAHAMS. 5 Anak-anak. Termasuk Fony Kantil dan Arthur Kantil.
2 ROSINA, menikah dengan ISMAEL SALOMONS. Tidak ada anak.

Kelangsungan hidup nama keluarga SALOMONS. Singkatnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa nenek moyang SALOMONS memiliki keturunan, tetapi tidak dengan nama belakangnya. Keturunannya sekarang menyandang nama: ANDRIES, JUNUS, KANTIL, MICHIELS, MOSSINK, NAHAFAHIK, VISBEEN.

Keturunan dari nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL. Lembar Keluarga, akta, foto, dll. Anda sangat disambut.

Dalam beberapa minggu mendatang kami akan fokus pada nama keluarga berikut:
Minggu 8: Abrahams
Minggu 9: Bacas
Minggu 10: Braune
Minggu 11: Hendriks
Minggu 12: Kantil
Minggu 13: Lauw
Minggu 14: Loen
Minggu 15: Michiels
Minggu 16: Pendjol
Minggu 17: Quiko
Minggu 18: Salomons✅
Minggu 19: Seijmons

Ikhtisar NAMA KELUARGA TOEGOE asli, dilengkapi dengan nama keluarga (perkawinan) dari Maluku dan Minahasa: BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Mei 1, 2022
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

VOOR HET HERKENBAAR MAKEN VAN JOUW STAMBOOM IN HET ‘BOEK GENEALOGIE TOEGOE FAMILIENAMEN’, HEBBEN WIJ JOUW (GEZINS)FOTO NODIG.
Stuur een foto naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Helaas geen nieuwe ontwikkelingen te melden over de familienaam Quiko. Wij hopen alsnog Gezinsbladen van de nazaten van stamvader ALBERT QUIKO te ontvangen.

De analyse van de familienaam SALOMONS begint voor onze FB leden in Indonesië over een paar uur. Voor leden in Nederland start het morgen in week 18. De huidige generatie nazaten Toegoenezen, kent deze familienaam waarschijnlijk niet of nauwelijks. Stamvader SALOMONS had 2 kinderen.
1 F.C. SALOMONS, getrouwd met LOUISA.
2 DJENI SALOMONS, getrouwd met INYUN KANTIL.

Uit het huwelijk van F.C.SALOMONS met LOUISA zijn 4 kinderen geboren.
1 JETJE, getrouwd met SAMUEL ANDRIES. Samen 3 kinderen.
1.1 CORNELIS, getrouwd met SOPHIA DJALIMUN. 10 Kinderen.
1.2 SANTJE, jong overleden.
1.3 MIENTJE, getrouwd met ARSAN JUNUS. 9 Kinderen. Waaronder Jetsy Herlita Junus.
2 JAN SALOMONS. Jong overleden.
3 ISMAEL, getrouwd met ROSINA KANTIL. Geen kinderen.
4 LEO, getrouwd met OTI. Geen kinderen.

Na, vermoedelijk, overlijden van F.C. SALOMONS, is LOUISA in het huwelijk getreden met ANDREAS ANDRIES.

De 2e kind van stamvader SALOMONS is DJENIE, getrouwd met INYUN KANTIL. Samen 2 kinderen.
1 JOHAN, getrouwd met EMMY EMIDA ABRAHAMS. 2 Zoons.
1.1 JUSTINUS STEFANUS, getrouwd met ERNA RADHI TOMASOUW. 5 Kinderen. Waaronder Eduard Guzziman en Armand Kantil.
1.2 SAMUEL EMANUËL, getrouwd met SAARTJE ABRAHAMS. 5 Kinderen. Waaronder Fony Kantil en Arthur Kantil.
2 ROSINA, getrouwd met ISMAEL SALOMONS. Geen kinderen.

Het voortbestaan van de familienaam SALOMONS. Samengevat kunnen wij de conclusie trekken, dat stamvader SALOMONS nakomelingen heeft, maar dat deze familienaam het niet heeft overleefd. Zijn nazaten dragen nu onder andere de namen: ANDRIES, JUNUS, KANTIL, MICHIELS, MOSSINK, NAHAFAHIK, VISBEEN.

Nakomelingen van de familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW, MICHIELS, PENDJOL. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn van harte welkom.

De aankomende weken richten wij ons op de volgende familienamen:
Week 8: Abrahams
Week 9: Bacas
Week 10: Braune
Week 11: Hendriks
Week 12: Kantil
Week 13: Lauw
Week 14: Loen
Week 15: Michiels
Week 16: Pendjol
Week 17: Quiko
Week 18: Salomons✅
Week 19: Seijmons

Het overzicht met oorspronkelijke TOEGOE FAMILIENAMEN, wordt aangevuld met (inhuwelijken) familienamen uit de Molukken en Minahasa: BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

April 19, 2022
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

VOOR HET HERKENBAAR MAKEN VAN JOUW STAMBOOM IN HET ‘BOEK GENEALOGIE TOEGOE FAMILIENAMEN’, HEBBEN WIJ JOUW (GEZINS)FOTO NODIG.
Stuur een foto naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

De familienaam PENDJOL, behoeft weinig introductie.
Bij menigeen is zij bekend. ISARIUS PENDJOL, roepnaam ZARIUS, was voor de Toegoe gemeenschap een man met vele eigenschappen. Zijn vrouw Tinie heeft ZARIUS de halve wereld gevolgd tijdens het uitvoeren van zijn beroep als landbouwkundige of agronoom.
Samen met zijn dochter Lilian-Ann Pendjol heeft ZARIUS meegewerkt aan een schitterende radio documentaire van documentairemaker TANNEKE DE GROOT, ‘TOEGOE, EEN KOLONIALE ERFENIS’. Te beluisteren op www.Toegoe.nl
Befaamd zijn Kim Naomi Pendjol en haar vader Eddy Pendjol. KIM draagt de geschiedenis van haar opa TJEMEN MICHIELS een warm hart toe. KIM en vader delen de kennis over hun geschiedenis graag met u en staan frequent op het podium.

Terug naar de geschiedenis van de familienaam PENDJOL.
De naam van stamvader PENDJOL is tot nu toe onbekend. Wij hopen middels informatie en akten van de huidige generaties PENDJOL’s, hierachter te komen.
Volgens de overleveringen heeft deze PENDJOL, 3 kinderen.
1 MANASJE PENDJOL
2 TINA PENDJOL
3 FRIANA PENDJOL

Nazaten van deze nog onbekende stamvader, dragen naast de naam PENDJOL, ook de namen: ABRAHAMS, CORNELI(E)S, QUIKO.
Wij nodigen de nazaten van de 3 kinderen van stamvader PENDJOL uit om te worden vermeld in hun stamboom door een Gezinsblad ingevuld te sturen naar redactie@indischgenealogischerfgoed.nl
1 . Manasje Pendjol gehuwd met Paulina Cornelies.
2 Tina Pendjol gehuwd met Philip Abrahams
3 Friana Pendjol gehuwd met Frans Cornelis.

Wij informeren jullie graag over de ontwikkelingen van onze analyse naar jullie stamvader PENDJOL.

Nakomelingen van de familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, HENDRIKS, KANTIL, LAUW, MICHIELS. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn van harte welkom.

De aankomende weken blijven wij ons richten ons op de volgende familienamen:
Week 8: Abrahams
Week 9: Bacas
Week 10: Braune
Week 11: Hendriks
Week 12: Kantil
Week 13: Lauw
Week 14: Loen
Week 15: Michiels
Week 16: Pendjol✅
Week 17: Quiko
Week 18: Salomons
Week 19: Seijmons

Het overzicht met oorspronkelijke TOEGOE FAMILIENAMEN, wordt aangevuld met (inhuwelijken) familienamen uit de Molukken en Minahasa: BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

19 April 2023
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

KAMI MEMBUTUHKAN FOTO (KELUARGA) ANDA UNTUK MENGAKUI POHON KELUARGA ANDA DI ‘BUKU silsilah TAMBAHKAN NAMA KELUARGA’.
Kirim foto ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

Nama keluarga PENDJOL perlu sedikit diperkenalkan.
Dia dikenal banyak orang. ISARIUS PENDJOL, yang disebut ZARIUS, adalah orang yang memiliki banyak kualitas bagi komunitas Toegoe. Istrinya, Tinie, telah mengikuti ZARIUS setengah jalan di seluruh dunia sambil mempraktikkan profesinya sebagai ahli agronomi.
ZARIUS berkolaborasi dengan putrinya LILIAN-ANN PENDJOL dalam sebuah film dokumenter radio yang luar biasa oleh pembuat dokumenter TANNEKE DE GROOT, ‘TOEGOE, EEN KOLONIALE ERFENIS’. Dengarkan di WWW. TOEGOE.NL
Yang terkenal adalah KIM PENDJOL dan ayahnya EDDY PENDJOL. KIM memiliki hati yang hangat untuk sejarah kakeknya TJEMEN MICHIELS. KIM dan ayah senang untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah mereka dengan Anda dan sering di atas panggung.

Kembali ke sejarah nama belakang PENDJOL.
Nama nenek moyang PENDJOL tidak diketahui sampai sekarang. Kami berharap dapat mengetahuinya melalui informasi dan perbuatan para PENDJOL generasi saat ini.
Menurut tradisi, PENDJOL ini memiliki 3 orang anak.
1 MANASJE PENDJOL
2 TINA PENDJOL
3 FRIANA PENDJOL

Selain nama PENDJOL, keturunan dari nenek moyang yang masih belum diketahui ini juga menyandang nama: ABRAHAMS, CORNELI(E)S, QUIKO.
Kami mengundang keturunan dari 3 anak leluhur PENDJOL untuk disebutkan dalam silsilahnya dengan mengirimkan Lembar Keluarga lengkap ke: editorial@indischgeneaologischerfgoed.nl
1 Manasje Pendjol menikah dengan Paulina Cornelis.
2 Tina Pendjol menikah dengan Philip Abrahams
3 Friana Pendjol menikah dengan Frans Cornelis.

Kami dengan senang hati menginformasikan perkembangan analisis kami terhadap PENDJOL leluhur Anda.

Keturunan dari nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, HENDRIKS, KANTIL, LAUW, MICHIELS. Lembar Keluarga, akta, foto, dll. Anda sangat disambut.

Dalam beberapa minggu mendatang kami akan terus fokus pada nama keluarga berikut:
Minggu 8: Abrahams
Minggu 9: Bacas
Minggu 10: Braune
Minggu 11: Hendriks
Minggu 12: Kantil
Minggu 13: Suam-suam kuku
Minggu 14: Loen
Minggu 15: Michiels
Minggu 16: Pendjol✅
Minggu 17: Quiko
Minggu 18: Salomons
Minggu 19: Seijmons

Ikhtisar dengan NAMA KELUARGA
TOEGOE asli, dilengkapi dengan (perkawinan) nama keluarga dari Maluku dan Minahasa: BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

April 3, 2022
Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

VOOR HET HERKENBAAR MAKEN VAN JOUW STAMBOOM IN HET ‘BOEK GENEALOGIE TOEGOE FAMILIENAMEN’, HEBBEN WIJ JOUW (GEZINS)FOTO NODIG.
Stuur een foto naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Iets minder dan 12 uur, dan gaat de zoektocht naar stamvader WILHELMUS LAUW KIE HAY morgen op 4 april over naar het analyseren van de familienaam LOEN. Wij nemen hiervoor de tijd tot 11 april.

De genealogie van de familienaam LAUW kunnen wij uitbreiden met de familienaam MAHULETE. Van Henk Mahulete reactie ontvangen over zijn moeder ELSIE THERESIA LAUW, 16-6-1933 TUGU/TJILINTING.
Moeder ELSIE is getrouwd met D.H. MAHULETE op 7-7-1954. Dat moet dus in HOLLANDIA zijn geweest. Het gezin is in 1962 naar Nederland vertrokken, opgevangen in Weesp en in Nederland gebleven terwijl het grootste gedeelte van de TOEGOE gemeenschap hun trektocht hebben voortgezet richting SURINAME, PLANTAGE SLOOTWIJK.
Wij hopen de familienaam MAHULETE-LAUW te mogen aansluiten bij de genealogie van ELSIE stamvader WILHELMUS LAUW KIE HAY. Mits wij een Gezinsblad ontvangen van HENK zijn gezin van herkomst, zijn eigen Gezinsblad en eventueel die van zijn broers en zusters. Hopelijk aangevuld met documenten, foto’s, akten, etc.

Van de familienaam LOEN uit DEPOK, is bekend, dat stamvader ALBERT ALEXANDER LOEN, overleden in TOEGOE 30-5-1931, getrouwd is met CHARLOTTA ANDRIES. 2 Zonen: 1 ALEXANDER, getrouwd met JOSEPHIN ANDRIES. 2 OPLAN, getrouwd met SUSANA CORNELIS.
Nazaten zijn onder andere: ALBERT ALEX LOEN, getrouwd met EMI. MARTINUS LOEN, getrouwd met IDA. Meer nazaten onder andere: CHARLES LOEN, getrouwd met WELMIEN LAUW.
Elsa Emillya is dochter van ERNA LOEN, getrouwd met HENDRIK L. MEGA TADI. Wij hopen via ELSA,
Christine S Tooy, Christofel Korah Tooy, Gezinsbladen van zoveel mogelijk nazaten van stamvader ALBERT ALEXANDER LOEN te ontvangen. Pas dan kunnen wij jullie opnemen in de stamboom van jullie stamvader.

Nakomelingen van de familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn van harte welkom.

De aankomende weken richten wij ons op de volgende familienamen:
Week 8: Abrahams
Week 9: Bacas
Week 10: Braune
Week 11: Hendriks
Week 12: Kantil
Week 13: Lauw
Week 14: Loen✅
Week 15: Michiels
Week 16: Pendjol
Week 17: Quiko
Week 18: Salomons
Week 19: Seijmons

Het overzicht met oorspronkelijke TOEGOE FAMILIENAMEN, wordt aangevuld met (inhuwelijken) familienamen uit de Molukken en Minahasa: BURKENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

3 April 2022
Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

KAMI MEMBUTUHKAN FOTO (KELUARGA) ANDA UNTUK MENGAKUI POHON KELUARGA ANDA DI ‘BUKU silsilah TAMBAHKAN NAMA KELUARGA’.
Kirim foto ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

4 Jam lagi, maka pencarian leluhur WILHELMUS LAUW KIE HAY akan dilanjutkan dengan menganalisa nama keluarga LOEN pada 4 April. Kami akan meluangkan waktu hingga 11 April untuk ini.

Kita dapat memperpanjang silsilah nama keluarga LAUW dengan nama keluarga MAHULETE. Mendapat reaksi dari Henk Mahulete tentang ibunya ELSIE THERESIA LAUW, 16-6-1933 TUGU/TJILINTING.
Ibu ELSIE menikah dengan D.H. MAHULETE pada 7-7-1954. Jadi itu pasti di HOLLANDIA. Keluarga berangkat ke Belanda pada tahun 1962, mendapat tempat tinggal di Weesp dan tinggal di Belanda sementara mayoritas komunitas TOEGOE melanjutkan perjalanan mereka menuju SURINAME, PLANTAGE SLOOTWIJK.
Kami berharap dapat menghubungkan nama keluarga MAHULETE-LAUW, dengan silsilah leluhur WILHELMUS LAUW KIE HAY. Asalkan kami menerima Lembaran Keluarga dari keluarga asal HENK, Lembaran Keluarganya sendiri dan mungkin dari saudara dan saudarinya. Semoga dilengkapi dengan dokumen, foto, akta, dll.

Diketahui dari nama keluarga LOEN dari DEPOK, bahwa leluhur ALBERT ALEXANDER LOEN, yang meninggal pada TOEGOE 30-5-1931, menikah dengan CHARLOTTA ANDRIES. 2 Putra: 1 ALEXANDER, menikah dengan JOSEPHIN ANDRIES. 2 OPLAN, menikah dengan SUSANA CORNELIS.
Keturunan termasuk: ALBERT ALEX LOEN, menikah dengan EMI. MARTINUS LOEN, menikah dengan IDA. Lebih banyak keturunan termasuk: CHARLES LOEN, menikah dengan WELMIEN LAUW. Elsa Emillya adalah putri dari ERNA LOEN, menikah dengan HENDRIK L. MEGA TADI. Kami berharap dapat menerima, melalui ELSA, Christine S Tooy, Christofel Korah Tooy, Lembar keluarga dari keturunan leluhur ALBERT ALEXANDER LOEN sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu kami dapat memasukkan Anda ke dalam silsilah leluhur Anda.

Keturunan dari nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE, KANTIL, LAUW. Lembar Keluarga Anda, akta, foto, dll. dipersilakan.

Dalam beberapa minggu mendatang kami akan fokus pada nama keluarga berikut:
Minggu 8: Abrahams
Minggu 9: Bacas
Minggu 10: Braune
Minggu 11: Hendriks
Minggu 12: Kantil
Minggu 13: Suam-suam kuku
Minggu 14: Loen✅
Minggu 15: Michiels
Minggu 16: Pendjol
Minggu 17: Quiko
Mingu 18: Salomons
Minggu 19: Seijmons

Ikhtisar NAMA KELUARGA TOEGOE asli, dilengkapi dengan nama keluarga (perkawinan) dari Maluku dan Minahasa: BUrkENS, CORUA, KAIHATU, KALANGIE, MANDEY, RIKIN, SOPAHELUWAKAN, TENTUA, TOMASOUW.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

March 21, 2022

Developments project Genealogy Toegoe surnames.

WE NEED YOUR (FAMILY) PHOTO TO MAKE YOUR FAMILY TREE RECOGNIZED IN THE ‘BOOK OF GENEALOGY ADD TO FAMILY NAMES’.

Send a photo to: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

From BARNEA ABRAHAMS genealogies Abrahams-Braune have been received.

Unfortunately, no new information has come in about the surname HENDRIKS.

From tomorrow until March 28, the analysis of the surname KANTIL will start. Little more is known about ancestor father KANTIL than that he had 3 children:

 1. INYUN KANTIL, married to DJENIE SALOMONS. Together 2 children: JOHAN and ROSINA.  JOHAN KANTIL, married to EMMY EMIDA ABRAHAMS. Together 2 sons: JUSTINUS STEFANUS KANTIL, married to ERNA RADHI TOMASOUW and SAMUEL EMANUËL KANTIL, married to SAARTJE ABRAHAMS.  

ROSINA KANTIL, married to ISMAEL SALOMONS. No names of their children are known.

 2. ? KANTIL, married to KUCA BRAUNE. 2 Children: NON DE and NON CIL. No information known.

 3. CLASINA KANTIL, married to GERRIT FERDINANDUS ABRAHAMS. Together 2 children: RUBEN ABRAHAMS, married to NAOMI SAERAN. Together 2 children: HERMIEN ABRAHAMS, married to ISKANDER. PRAN ABRAHAMS, married to MIMI WONGSOSUTOMO. CHARLOTA ABRAHAMS, married to WALTER DE SOUZA. Together 1 child: FRANCIEN DE SOUZA, married to JOB KAIHATTU. Later, CHARLOTA married DAVID MESAK MONIAGA.

All FMILY SHEETS have been received from the (grand)children of SAMUEL KANTIL and SAARTJE ABRAHAMS.

Received some FAMILY SHEETS from the (GRAND)CHILDREN of JUSTINUS KANTIL and ERNA RAHDI TOMASOUW.

Also from the descendants of ?  KANTIL and KUCA BRAUNE, CLASINA KANTIL and GERRIT FERDINANDUS ABRAHAMS received some FAMILY SHEETS.  We hope to get many more Family SHEETS.

Family name KANTIL comes from DEPOK. We are looking for more descendants  of ancestor father KANTIL with their roots in DEPOK.

Descendants of surnames TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE.  Your Family Sheets, deeds, photos, etc, are still very welcome.

In the coming weeks we will focus on the following family names:

Week  8: Abrahams

Week  9: Bacas

Week 10: Braune

Week 11: Hendriks

Week 12: Kantil✅

Week 13: Lukewarm

Week 14: Loen

Week 15: Michiels

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Maart 21, 2022

Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

VOOR HET HERKENBAAR MAKEN VAN JOUW STAMBOOM IN HET ‘BOEK GENEALOGIE TOEGOE FAMILIENAMEN’, HEBBEN WIJ JOUW (GEZINS)FOTO NODIG.

Stuur een foto naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Van BARNEA ABRAHAMS zijn genealogie Abrahams-Braune ontvangen.

Helaas is over de familienaam HENDRIKS geen nieuwe informatie binnengekomen. 

Vanaf morgen tot 28 maart, start het analyseren van de familienaam KANTIL. Over stamvader KANTIL is weinig meer bekend dan dat hij 3 kinderen had:

 1. INYUN KANTIL, getrouwd met DJENIE SALOMONS. Samen 2 kinderen: JOHAN en ROSINA. JOHAN KANTIL, getrouwd met EMMY EMIDA ABRAHAMS. Samen 2 zoons: JUSTINUS STEFANUS KANTIL, getrouwd met ERNA RADHI TOMASOUW en SAMUEL EMANUËL KANTIL, getrouwd met SAARTJE ABRAHAMS. ROSINA KANTIL, getrouwd met ISMAEL SALOMONS. Geen namen bekend van hun kinderen.
 2. ? KANTIL, getrouwd met KUCA BRAUNE. 2 Kinderen: NON DE en NON CIL. Geen informatie bekend.
 3. CLASINA KANTIL, getrouwd met GERRIT FERDINANDUS ABRAHAMS. Samen 2 kinderen: RUBEN ABRAHAMS, getrouwd met NAOMI SAERAN. Samen 2 kinderen: HERMIEN ABRAHAMS, getrouwd met ISKANDER. PRAN ABRAHAMS, getrouwd met MIMI  WONGSOSUTOMO. CHARLOTA ABRAHAMS, getrouwd met WALTER DE SOUZA. Samen 1 kind: FRANCIEN DE SOUZA, getrouwd met JOB KAIHATTU. Later is CHARLOTA getrouwd met DAVID MESAK MONIAGA.

Van de (klein)kinderen van SAMUEL KANTIL en SAARTJE ABRAHAMS, zijn alle gezinsbladen binnen.

Van de (KLEIN)KINDEREN van JUSTINUS KANTIL en ERNA RAHDI TOMASOUW enkele GEZINSBLADEN ontvangen. 

Ook van de nazaten van ? KANTIL en KUCA BRAUNE, CLASINA KANTIL en GERRIT FERDINANDUS ABRAHAMS enkele GEZINSBLADEN ontvangen. Wij hopen op veel meer Gezinsbladen.

Familienaam KANTIL komt uit DEPOK. Wij zijn op zoek naar meer nazaten van stamvader KANTIL.

Nakomelingen van familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS, BRAUNE. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn nog steeds van harte welkom.

De aankomende weken richten wij ons op de volgende familienamen:

Week    8: Abrahams 

Week    9: Bacas

Week  10: Braune

Week  11: Hendriks

Week  12: Kantil✅

Week  13: Lauw

Week  14: Loen

Week  15: Michiels

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Maart 7, 2022

Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

De tijd tikt door. Week 10 is ingetreden. Tot 14 maart krijgt de familienaam BRAUNE onze volle aandacht.

Over de genealogie van de familienaam BACAS zijn wij meer te weten gekomen met hulp van KEEKEE RIKIN en THOMAS  QUIKO. Helaas nog niet voldoende om de familienaam BACAS naar tevredenheid in beeld te hebben voor het boek Monografie Toegoe familienamen. KEEKEE zoekt contact met zijn (achter)neven en (achter)nichten van de tak BACAS om achter nog meer genealogisch informatie te komen. 

Binnen de familienaam BACAS, gaat onze aandacht specifiek uit naar de familienamen BINNENDIJK, MANUSAMA en DOODOH.

Herken jij jezelf in  één van deze namen? VUL EEN GEZINSBLAD EN STUUR HET NAAR: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl of neem contact op met KEEKEE RIKIN of THOMAS QUIKO.

Deze week focussen wij ons op het analyseren van de familienaam BRAUNE. Leden van FB, die afstammen van stamvader JOHANN GOTTLIEB BRAUNE, geboren omstreeks 1734, in Duitsland en van zijn achterkleinzoon in Toegoe, JOHAN CAREL BRAUNE zijn oa: Eduard J Wailan Abrahams, Sammy Abrahams, Hengky Hendrik, Marie Yovanka, Elisa Abrahams, Barnea Abrahams, Dorry Galatia, Yulindra Purnamawati, Syella Abrahams, Audrine Keyko Piris – Latuperissa, Arnold Yoel, Christie Alexi Klokke,  

Van Rotte Braune, Novi Braune, Elvira Valencia Manusama, FRANKY MANUSAMA, Andre Juan Michiels, Lisa Michiels, Saartje Margaretha Michiels, Arthur James Michiels.

Wie zijn wij vergeten te noemen?

Wij hopen jullie allemaal in de stamboom van jullie stamvader te mogen opnemen.

Nakomelingen van familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn nog steeds van harte welkom.

redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

De aankomende weken richten wij ons op de volgende familienamen:

Week    8: Abrahams 

Week.   9: Bacas

Week  10: Braune✅

Week  11: Hendriks

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Maret 7, 2022

Proyek perkembangan Genealogi

Nama keluarga Toego.

Waktu terus berdetak. Minggu 10 telah dimulai. Hingga 14 Maret, nama keluarga BRAUNE akan mendapat perhatian penuh kami.

Kami belajar lebih banyak tentang silsilah nama keluarga BACAS dengan bantuan KEEKEE RIKIN dan THOMAS QUIKO. Sayangnya tidak cukup untuk memiliki nama keluarga BACAS dalam gambar yang memuaskan untuk nama keluarga buku Monografi Toegoe. KEEKEE menghubungi (cucu) keponakan dan (cucu) dari cabang BACAS untuk mengetahui lebih banyak informasi silsilah.

Dalam nama keluarga BACAS, perhatian kami secara khusus difokuskan pada nama keluarga BINSENDIJK, MANUSAMA dan DOODOH.

Apakah Anda mengenali diri Anda dalam salah satu dari nama-nama ini? ISI LEMBAR KELUARGA DAN KIRIM KE: editorial@indischgeneaologischerfgoed.nl atau hubungi KEEKEE RIKIN atau THOMAS QUIKO.

Mingu ini kita fokus menganalisa nama keluarga BRAUNE. Anggota FB, keturunan dari nenek moyang JOHANN GOTTLIEB BRAUNE, lahir sekitar tahun 1734, dari Jerman dan dari cicitnya di Toegoe, JOHAN CAREL BRAUNE antara lain: Eduard J Wailan Abrahams, Sammy Abrahams, Hengky Hendrik, Marie Yovanka, Elisa Abrahams, Barnea Abrahams, Dorry Galatia, Yulindra Purnamawati, Syella.Abrahams, Audrine Keyko Piris – Latuperissa, Arnold Yoel, Christie Alexi Klokke,van Rotte Braune, Novi Braune, Elvira Valencia Manusama, FRANKY MANUSAMA, Andre Juan Michiels, Lisa Michiels, Saartje Margaretha Michiels, Arthur James Michiels.

Siapa yang kami lupa sebutkan?

Kami berharap untuk memasukkan Anda semua dalam silsilah leluhur Anda.

Keturunan dari nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS. Lembar Keluarga Anda, akta, foto, dll, masih sangat diterima.

editorial@indischgeneaologischerfgoed.nl

Dalam beberapa minggu mendatang kami akan fokus pada nama keluarga berikut:

Minggu   8: Abrahams

Minggu.  9: Bacas

Minggu 10: Braune✅

Minggu  11: Hendriks

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

March 7, 2022

Developments project Genealogy

Toegoe surnames.

Time is ticking. Week 10 has started. Until March 14, the family name BRAUNE will receive our full attention.

We learned more about the genealogy of the BACAS family name with the help of KEEKEE RIKIN and THOMAS QUIKO.  Unfortunately not enough to have the BACAS family name in the picture satisfactorily for the book Monography Toegoe family names.  KEEKEE contacts his (grand)nephews and (grand)nieces of the BACAS branch to find out more genealogical information.

Within the surname BACAS, our attention is specifically focused on the surnames BINSENDIJK, MANUSAMA and DOODOH.

Do you recognize yourself in any of these names? FILL A FAMILY SHEET AND SEND IT TO: editorial@indischgeneaologischerfgoed.nl or contact KEEKEE RIKIN or THOMAS QUIKO.

This week we focus on analyzing the family name BRAUNE.  Members of FB, descended from ancestor JOHANN GOTTLIEB BRAUN, born about 1734, from Germany and from his great-grandson in Toegoe, JOHAN CAREL BRAUNE include: Eduard J Wailan Abrahams, Sammy Abrahams, Hengky Hendrik, Marie Yovanka, Elisa Abrahams, Barnea Abrahams, Dorry Galatia, Yulindra  Purnamawati, Syella Abrahams, Audrine Keyko Piris – Latuperissa, Arnold Yoel, Christie Alexi Klokke,

Van Rotte Braune, Novi Braune, Elvira Valencia Manusama, FRANKY MANUSAMA, Andre Juan Michiels, Lisa Michiels, Saartje Margaretha Michiels, Arthur James Michiels.

Who did we forget to name?

We hope to include all of you in your ancestor’s family tree.

 Descendants of surnames TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS, BACAS. Your Family Sheets, deeds, photos, etc, are still very welcome.

editorial@indischgeneaologischerfgoed.nl

In the coming weeks we will focus on the following surnames:

Week    8: Abrahams

Week.   9: Bacas

Week  10: Braune✅

Week  11: Hendriks

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen


Welke status had de Toegoe gemeenschap bij hun vertrek uit Penjambon naar Hollandia? En van Hollandia naar Nederland? De vluchtelingenstatus? De status van asielzoeker? Of die van migranten? 

Allereerst wil ik tegen Rosa Leasa zeggen: “Rosa, je hebt ten dele gelijk met jouw vraag of de Toegoenezen migranten zijn”. 

We hebben allemaal onze eigen invulling aan het woord migrant gegeven. Ik heb mijn eigen visie.  Mijn buurman gaf mij zijn visie te kennen. Mijn vriendin de hare. Maar, wat zijn de feiten? 

Een feit is dat in 1960 de Toegoe gemeenschap een aanvraag voor een Nederlands paspoort heeft ingediend, maar daar niets is meegedaan. 

Op basis van BZ brieven correspondentie, is het voor mij wel duidelijk dat de gemeenschap ten tijde van ‘afvoeren’ van Nederland naar Suriname, de gemeenschap werd uitgedrukt in cijfers. In geld, in guldens, in f wel te verstaan. Het woord ‘afvoeren’ stond als kop in de brief tussen BZ ministers onderling. Dat woord heeft decennia lang een nare smaak in mijn mond gehad, omdat de Toegoe gemeenschap tussen 1962 en 1963 werd opgevangen in Westerbork. In (kamp) De Pieterberg. Ik associeerde het toen met Kamp De Pieterberg, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog als werkkamp werd gebouwd. De bewuste brief met als hoofd ‘afvoeren’, heb ik in mijn archief gelaten. Niet naar buiten gebracht. Want: “O wee, hoeveel pijn zou ik daarmee kunnen veroorzaken bij mijn ouders en Toegoenese families?”  Totdat Reggie Baay in zijn boek ‘Daar werd wat gruwelijks verricht: slavernij in Nederlands-Indië’ in zijn boek refereerde aan het bewuste document. Toen dacht ik: “Nu mag ik erover praten”

Terugkomend op de vraag welke status de Toegoe gemeenschap had? Voor mij is het duidelijk, dat onze (groot)ouders om terugbrenging hebben gevraagd van Suriname naar Nederland. De Toegoe gemeenschap, die toen terugkeerde naar Nederland waren migranten, omdat zij vanwege economische redenen uit eigen beweging het land verliet. Daar hoor ik en mijn familie ook bij. Project Plantage Slootwijk was immers op een fiasco uitgelopen. Ik ben dan ook tante Erna Kantil-Tomasouw en de Evangelische Broeder- en Zustergemeente nog altijd dankbaar, dat zij hun krachten hebben gebundeld en minister Marga Klompé aan hun zijde hebben gekregen. Maar wat wàs de status van De Toegoe gemeenschap ten tijde van de Bersiap periode en ten tijde van de soevereiniteit in Nieuw Guinea? Zou de gemeenschap in de tegenwoordige tijd in Nederland de status Asielzoekers hebben gekregen?  Had zij hier een Vluchtelingenstatus moeten aanvragen? Zou zij het hebben gekregen? Zou dan een einde aan haar zwerftocht zijn gekomen en geen voeten aan Surinaams grond hebben gezet? Mijn tante Riet Lewerissa-Abrahams, tante Francien Kaihatu-De Souza en tante Tina Loupatty-Seijmons, hadden een aparte status in 1951. Getrouwd met KNIL militairen konden ze kiezen uit 3 regelingen. Mee naar Nederland, ‘afvloeien’ of overstap naar Indonesische leger? De keuze van tante Riet om mee te gaan met haar man oom August, naar Nederland, had tot gevolg dat zij haar zusjes en broertje pas in 1967 weer zag. Voor tante Dien Abrahams, die een peuter was toen haar grote zus het gezin verliet, een vreemde gewaarwording om in 1967 kennis te maken met een zus, die zij alleen van naam kende. Mijn oom Gerrit Abrahams heeft zich niet kunnen losmaken van zijn gevoel door zijn oudste zus in de steek te zijn gelaten. Heel begrijpelijk. Hij en zijn gezin van herkomst leefden in de Bersiapperiode in armoede en zijn hun ouders op zeer jonge leeftijd verloren. Ik kan nu het vertrek van tante Riet en oom August in een beter perspectief plaatsen. Voor haar was er één keuze. Mee naar Nederland met oom August. In Indonesië blijven was geen optie, want dan werden mijn ooms Lewerissa, Kaihatu en Loupatty  ‘afgevloeid’ en kregen ze geen steun van Nederland. Of overstap maken naar het Indonesische leger zo goed zou zijn geweest? Mijn tante Riet is kort voor vertrek naar Ned, halsoverkop in het huwelijk getreden met oom August. Het huwelijk werd ingezegend in Penjambon, in de Willemskerk. Nu Gereja Immanuel. Het bestaan van de kinderen (mijn nichten en neven) van mijn tantes Riet, Francien en Tina, die half Toegoenees en half Moluks zijn, is het gevolg van de keuze die hun Toegoenese (groot)moeder heeft gemaakt om met hun (groot)vader mee te gaan. Mijn hoop is, dat ook deze nichten en neven hiervan bewust zijn en net zo trots zijn op de geschiedenis van hun (groot)moeder als op die van hun vader.

Tegen alle nazaten van Toegoenese (groot)ouders wil ik het geheim van de ooievaar verklappen. Jullie zijn niet door een ooievaar naar Nederland gevlogen en ‘gedropt’. Jullie zijn, terug in jullie geschiedenis, keurig met een vliegtuig en vrachtschip naar Nederland vervoerd en gelukkig niet ‘Afgevoerd’.

Het project ‘Genealogie Toegoe Familienamen’ is voor veel nazaten en voor mij een belangrijk project. Het boek gaat de geschiedenis in als een  feitenboek en deels als Oral History. Dat laatste is zo noodzakelijk, om te voorkomen dat persoonlijke verhalen verloren gaan. Het levensloop van onze (groot)ouders is tè bijzonder om het fragmentarisch in kranten, bladen, sites, Social media weer te geven.

Heb ik je interesse in onze geschiedenis gewekt? 

Voor info: www.Toegoe.nl. Tabblad ‘Nieuws’ voor de laatste ontwikkelingen betreffende het project.

Wil je als nazaat Toegoenees worden vermeld in de stamboom van jouw stamvader?

Voor info: https://indischgenealogischerfgoed.nl/projecten/monografieen/inlandse-christenen-toegoe/

Het Gezinsblad:

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het ontstaan en leven van de Toegoe gemeenschap

Toegoe is ontstaan als inlandse christendorp rond 1661 van vrijgemaakte slaven die tot het christendom zijn bekeerd en nazaten van Portugezen, die na de verovering van Malakka in 1641 zich begaven naar Toegoe.

Het dorp ligt In het district Bekasi. Het ligt ongeveer 24 km ten oosten van Jakarta. Het lag in een moerasgebied, wat zorgde dat men voor een groot deel van het jaar geïsoleerd leefde. Het heefteen eigen cultuur ontwikkeld. Dennengroen en Dodol zijn lekkernijen, die van oorsprong door   Toegoenezen zijn uitgevonden en in de Indonesische cultuur is ingeburgerd. De Mandi Mandi is een folklorisch evenement, die ieder jaar in Toegoe toeristen uit de hele wereld aantrekt. En natuurlijk is Toegoe is de bakermat van de Krontjong. Een muziekgenre diewereldwijd bekend is geworden. 

Het dorp Toegoe heeft een kerk en een kerkhof, die monumentaal zijn. De basisschool bestaat nog en is nog steeds in gebruik.

Periode 1950  – 1962
Vanwege politieke omstandigheden, oranjegezindheid en hetchristen geloof, voelde een deel van de Toegoe gemeenschap zichgedwongen in 1949 te vluchten uit Toegoe. Zij kregen behuizing en bescherming van het Nederlandse leger in Penjambon. Een dorp dat grenst aan Jakarta. Het gevoel van veiligheid was van korte duur. In 1950 vertrokken eind februari en begin april 26gezinnen uit Indonesië met het schip Karaton en maakten zij deovertocht naar Hollandia in Nieuw-Guinea. 

In Hollandia heeft de gemeenschap een eigen nederzettinggesticht in de zwaar beboste en  steile helling achter het A.P.Ocomplex. Voor elk gezin werd een woning gebouwd. Daarvoormoesten vele bomen worden gekapt en veel grond verzet.

Het sociale leven werd hervat en het belijden van het christen geloof kreeg weer vorm in de kerk die de gemeenschap heeftgebouwd.

De weinig vruchtbare rode aarde vereiste veel bewerking en bemesting voordat er kon worden beplant.

In grote saamhorigheid werd een ingenieuze waterleiding aangelegd en een weg naar boven geëgaliseerd.

Periode 1962 – 1967

De soevereiniteit bracht opnieuw gevaren met zich mee voor de Toegoe gemeenschap in Hollandia. Wederom heeft hunoranjegezindheid en het christen geloof hen ertoe gedwongen om voor de derde keer te vluchten. Deze keer om Nieuw Guinea te verlaten. Twaalf jaar welvaart moesten zij achterlaten. Met 3 vliegtuigen en 20 kilo bagage per volwassene, nam de gemeenschap in 1962 binnen 24 uur afscheid van hun geliefde Hollandia. Nu naar het onbekende Nederland om van daaruit verder te trekken naar het beloofde land Suriname. Liefdevol werden zij opgevangen door het echtpaar Pardoen in kamp Pieterberg in Westerbork. Een derde afscheid diende zich aan, omdat Westerbork een tussenstop was. 1963 was een zeer strenge winter. De kou achterlaten, vertrekken naar Suriname. Op plantage Slootwijk werd het leven weer hervat. Huizen gebouwd.Werken op de citrusplantages tegen een karig loon. Tegenslagenen teleurgesteld trok de gemeenschap de conclusie, dat het beloofde land Suriname hen niet bracht wat ze hadden verwacht.Het verzoek aan de Nederlandse overheid om hen terug te halen, werd gehonoreerd.

In 1966 werden zij Nederlanders. De dankdienst in augustus 1967de ‘Pengutjapan Sukur’ luidde het einde van de Toegoe gemeenschap, wetende dat zij in Nederland verspreid zullen worden gehuisvest. 

1967 tot heden.

In Nederland werden de Toegoenezen opgevangen in o.a. Apeldoorn, Deventer, Zevenaar, Enschede, Zutphen, Hoogeveen, Amsterdam, Groningen.

De grootste groep kreeg huisvesting in Hoogeveen. Na herstelde betrekkingen tussen Nederland en Indonesië konden ook de Toegoenezen de contacten met de in Indonesië achtergebleven families hervatten.

Toegoenese familienamen die hun oorsprong vinden in het dorp Toegoe:– Quiko- Michiels- Abrahams- Kantil- Lauw- Cornelies- Pendjol- Tomasouw- Loen- Andries- Salomons- Seijmons- Hendriks- Braune- Bacas

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

28 Februari 2022

Proyek pengembangan Genealogi

Nama keluarga Toego.

Minggu 9 telah dimulai.

Setelah nama keluarga ABRAHAMS kami beralih ke nama keluarga BACAS.

Apakah Anda keturunan CAREL HOUTMAN BACAS dan JONAS BACAS, putra SINYO BACAS, menikah dengan AFRILA BRAUNE dan menikah dengan REGINA ANDRIES setelah kematiannya? Kirimkan Lembar Keluarga yang sudah diisi untuk dimasukkan ke dalam silsilah keluarga BACAS. redactie@indischgenealogischerfgoed.nl.

Nama-nama anak SINYO BACAS adalah :

 *JASMIN BACAS

 *CAREL H. BACAS

 *JONAS BACA

 * BACA SALMANIZER.

Kita tahu dari CAREL HOUTMAN BACAS bahwa nama panggilannya adalah Paman BÈK dan dia adalah Master Lingkungan di Toegoe.

Sebuah pujian untuk banyak Lembaran Keluarga yang kami terima dari keturunan leluhur PIETER WILLEM ABRAHAMS, lahir sekitar tahun 1820. Namun demikian, kami masih melewatkan beberapa nama keluarga di silsilah keluarganya. Kami ingin menerima Lembar Keluarga dari keturunan nama-nama berikut:

*EDUARD ABRAHAMS dan ELIS DENOK

 * HERMAN ABRAHAMS dan FIENTJE BRAUNE

 * JACOB ABRAHAMS dan DINA SEIJMONS

 * SAARTJE ABRAHAMS dan SARA CORNELIS (wanita pertama) dan ANNA TAN (wanita kedua).

 * GUSTAF ABRAHAMS dan ELSJE TJONG

 * PRANA FRANS ABRAHAMS dan MERIE

 * CHARLOTTE ABRAHAMS dan WALTER DE SOUZA

.* FRIEDA ABRAHAMS dan FERDINAND MANUSAMA

 * FRANS ABRAHAMS dan SIAN CORNELIS

 * FRAN ABRAHAMS dan MOENGIEL OEIJ

 * MATHILDA ABRAHAMS dan HERMANUS QUIKO

 *PAULIEN ABRAHAMS

Keturunan dari nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS. Lembar Keluarga Anda, akta, foto, dll, masih sangat diterima.

redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

Dalam beberapa minggu mendatang kami akan fokus pada nama keluarga berikut:

Minggu  8: Abrahams

Minggu  9: Bacas✅

Minggu 10: Braune

Minggu  11: Hendriks.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Februari 28, 2022

Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Week 9 is ingetreden. 

Na de familienaam ABRAHAMS maken we een overstap naar de familienaam BACAS.

Ben je een nakomeling van CAREL HOUTMAN BACAS en JONAS BACAS, zonen van SINYO BACAS, getrouwd met AFRILA BRAUNE en na haar overlijden getrouwd met REGINA ANDRIES? Stuur dan een ingevuld Gezinsblad om  in de familiestamboom van BACAS te worden opgenomen. redatie@indischgeneogischerfgoed.nl.

De namen van de kinderen van SINYO en AFRILA BACAS zijn:

 • JASMIN BACAS
 • CAREL H. BACAS
 • JONAS BACAS 
 • SALMANEZER BACAS.

Van CAREL HOUTMAN BACAS weten wij, dat zijn roepnaam Oom BÈK was en dat hij Wijkmeester in Toegoe was.

Een compliment voor de vele Gezinsbladen die wij hebben ontvangen van de  nakomelingen  van stamvader PIETER WILLEM ABRAHAMS, geboren rond 1820. Desondanks missen wij nog verscheidene familienamen in zijn stamboom. Van de nakomelingen van de volgende namen, willen wij graag een Gezinsblad ontvangen:

 • EDUARD ABRAHAMS en ELIS DENOK
 • HERMAN ABRAHAMS en FIENTJE BRAUNE
 • JACOB ABRAHAMS en DINA SEIJMONS
 • SAARTJE ABRAHAMS en SARA CORNELIS (1e vrouw) en ANNA TAN (2e vrouw).
 • GUSTAF ABRAHAMS en ELSJE TJONG
 • PRANA FRANS ABRAHAMS en MERIE
 • CHARLOTTE ABRAHAMS en WALTER DE SOUZA
 • FRIEDA ABRAHAMS en FERDINAND MANUSAMA
 • FRANS ABRAHAMS en SIAN CORNELIS
 • FRAN ABRAHAMS en MOENGIEL OEIJ
 • MATHILDA ABRAHAMS en HERMANUS QUIKO
 • PAULIEN ABRAHAMS

Nakomelingen van familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S, ABRAHAMS. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, zijn nog steeds van harte welkom.

redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

De aankomende weken richten wij ons op de volgende familienamen:

Week    8: Abrahams 

Week.   9: Bacas✅

Week  10: Braune

Week  11: Hendriks

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Perhatian! Anda hanya akan dimasukkan dalam silsilah leluhur Anda, jika kami telah menerima Lembar Keluarga yang lengkap. Apakah Anda memiliki pertanyaan atau Anda memerlukan bantuan untuk mengisi formulir? Silakan hubungi grup proyek. 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Let op! Je wordt opgenomen 

in de stamboom van jouw stamvader, mits wij een 

ingevuld Gezinsblad hebben ontvangen. Heb je vragen 

en of hulp nodig bij het invullen? 

Neem dan contact op met 

de projectgroep.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

21 Februari 2022

Pengembangan proyek Silsilah nama keluarga Toegoe.

Minggu 7 ada di belakang kita.

Minggu dimana keturunan dari nama keluarga CORNELI(E)S, memiliki kesempatan untuk mengumumkan melalui Lembar Keluarga, mereka ingin dimasukkan ke dalam buku Genealogie Toegoe. Anda, keluarga Anda (asal), kemudian akan disebutkan dalam silsilah leluhur Anda URBANUS BENJAMINS CORNELIS. Lahir sekitar tahun 1784.

Kirimkan Lembar Keluarga yang sudah diisi ke: editorial@indischgeneaologischerfgoed.nl

KELUARGA NAMA KELUARGA TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S. Lembar Keluarga Anda, akta, foto, dll, tetap diterima.

Dalam beberapa minggu mendatang kami akan fokus pada keturunan nama keluarga berikut:

Minggu   8: Abrahams✅

Mingu     9: Bacas

Minggu 10: Braune

Minggu 11: Hendriks

Nenek moyang Abrahams adalah PIETER WILLEM ABRAHAMS, lahir sekitar tahun 1820. Selama berabad-abad, pernikahan telah menciptakan hubungan dengan, antara lain, keluarga berikut: Andries, Braune, Cornelis, Corua, Junus, Kaihatu, Loupatty, Pendjol, Quiko, Salomons, Seymons, Sudiran, Tan, Tomasouw.

Perhatian! Anda hanya akan dimasukkan dalam silsilah leluhur Anda, jika kami telah menerima Lembar Keluarga yang lengkap. Apakah Anda memiliki pertanyaan atau Anda memerlukan bantuan untuk mengisi formulir? Silakan hubungi grup proyek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Februari 21, 2022

Ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Week 7 ligt achter ons. 

De week dat nakomelingen van de familienaam CORNELI(E)S, de mogelijkheid hadden om middels een gezinsblad, kenbaar te maken te willen worden opgenomen in het boek Genealogie Toegoe. Jij, jouw gezin (van herkomst), wordt dan in de stamboom van jouw stamvader URBANUS BENJAMINS CORNELIS vermeld. Geboren rond 1784.

Stuur het ingevuld Gezinsblad naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

NAKOMELINGEN VAN FAMILIENAMEN TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU, TENTUA, CORNELI(E)S. Jullie Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, blijven welkom.

De aankomende weken richten wij ons op de volgende nakomelingen van familienamen:

Week    8: Abrahams ✅

Week.   9: Bacas

Week  10: Braune

Week  11: Hendriks

Stamvader Abrahams is PIETER WILLEM ABRAHAMS, geboren rond 1820. Door de eeuwen heen zijn door huwelijken verbindingen ontstaan met onder andere de families: Andries, Braune, Cornelis, Corua, Junus, Kaihatu, Loupatty, Pendjol, Quiko, Salomons, Seymons, Sudiran, Tan, Tomasouw.

Let op! Je wordt opgenomen 

in de stamboom van jouw stamvader, mits wij een 

ingevuld Gezinsblad hebben ontvangen. Heb je vragen 

en of hulp nodig bij het invullen? 

Neem dan contact op met 

de projectgroep.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

13 Februari 2022

Hasil terbaru tentang penelitian nama keluarga Genealogie Toegoe.

Minggu 7 ada di depan kita. Grup proyek Genealogy Toegoe akan memusatkan perhatiannya pada nama keluarga CORNELI(E)S. Nenek moyangnya adalah Urbanus Benjamin Cornelis, lahir sekitar tahun 1784.

Menarik untuk mengetahui kapan dan mengapa E ditambahkan di CORNELI(E)S. Kelalaian petugas? Kami berharap menemukan jawaban atas pertanyaan ini dalam pencarian kami. Mungkin dengan kerjasama keluarga dari nama keluarga CORNELI(E)S itu sendiri?

Apakah Anda memiliki akta kelahiran/kematian, foto (mantan) keluarga, foto makam keluarga, dll?

Kirimkan ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

KIRIM LEMBAR KELUARGA YANG LENGKAP JIKA ANDA INGIN TERMASUK DALAM POHON KELUARGA AYAH ANDA.

Informasi tentang nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU dan TENTUA masih sangat diharapkan. Kami berharap dapat memetakan silsilah mereka selengkap mungkin. Sementara itu, pernikahan antara CORNELI(E)S, ANDRIES dan THENU telah menjadi usang sehingga sejarah THENU mendapat tempat yang menonjol dalam sejarah Toegoe. 

MAAF INI SAAT INI BERAKHIR SAJA NAMA KELUARGA CORNELI(E)S YANG PANJANG KEMBALI KE AWAL ABAD KE-18, KARENA KURANGNYA INPUT BENTUK LEMBAR KELUARGA.

Keluarga yang akan dikerjakan dalam beberapa minggu mendatang:

Minggu 4 Tirajoh dan Tan

Minggu 5 Andries

Minggu 6 Thenu dan Tentua

Minggu 7 Cornelis/Cornelies✅

Juga terus mengirimkan keluarga, majalah keluarga, akta, foto, dll. di atas kepada kami: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Februari 13, 2022

De laatste resultaten betreffende het onderzoek Genealogie Toegoe familienamen. 

Week 7 staat voor de deur. Projectgroep Genealogie Toegoe gaat haar aandacht focussen op de familienaam CORNELI(E)S. Stamvader is Urbanus Benjamin Cornelis, geboren rond 1784. 

Interessant is te achterhalen wanneer en waarom een E in CORNELI(E)S is toegevoegd. Een nalatigheid van een ambtenaar? Wij hopen in onze zoektocht het antwoord op deze vraag te vinden. Wellicht met de medewerking van de gezinnen van de familienaam CORNELI(E)S zelf? 

Ben je in het bezit van geboorte-/overlijdensakten, foto’s van (oud) families, foto’s van familiegraven, etc? 

Stuur ze naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

STUUR EEN INGEVULD GEZINSBLAD ALS JE IN DE STAMBOOM VAN JOUW STAMVADER OPGENOMEN WILT WORDEN. 

Informatie over de familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU en TENTUA zijn nog altijd van harte welkom. Wij hopen hun genealogie zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Ondertussen is achterhaald dat door huwelijk tussen CORNELI(E)S, ANDRIES en THENU, de geschiedenis van THENU een prominente plek heeft gekregen in de Toegoe geschiedenis. HELAAS EINDIGT HIERMEE OP DIT MOMENT DE LANGE GENEALOGIE FAMILIENAAM CORNELI(E)S , DIE TERUGGAAT TOT IN DE VROEGE 18e EEUW, VANWEGE ONTBREKEN INPUT IN DE VORM VAN GEZINSBLADEN.

De families die de aankomende weken uitgewerkt worden:

Week 4 Tirajoh en Tan 

Week 5 Andries

Week 6 Thenu en Tentua 

Week 7 Cornelis/Cornelies✅

Blijf ook van bovenstaande families, Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, naar ons sturen: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

13 Februari 2022

Hasil terbaru tentang penelitian nama keluarga Genealogie Toegoe.

Minggu 7 ada di depan kita. Grup proyek Genealogy Toegoe akan memusatkan perhatiannya pada nama keluarga CORNELI(E)S. Nenek moyangnya adalah Urbanus Benjamin Cornelis, lahir sekitar tahun 1784.

Menarik untuk mengetahui kapan dan mengapa E ditambahkan di CORNELI(E)S. Kelalaian petugas? Kami berharap menemukan jawaban atas pertanyaan ini dalam pencarian kami. Mungkin dengan kerjasama keluarga dari nama keluarga CORNELI(E)S itu sendiri?

Apakah Anda memiliki akta kelahiran/kematian, foto (mantan) keluarga, foto makam keluarga, dll?

Kirimkan ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

KIRIM LEMBAR KELUARGA YANG LENGKAP JIKA ANDA INGIN TERMASUK DALAM POHON KELUARGA AYAH ANDA.

Informasi tentang nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU dan TENTUA masih sangat diharapkan. Kami berharap dapat memetakan silsilah mereka selengkap mungkin. Sementara itu, pernikahan antara CORNELI(E)S, ANDRIES dan THENU telah menjadi usang sehingga sejarah THENU mendapat tempat yang menonjol dalam sejarah Toegoe. 

MAAF INI SAAT INI BERAKHIR SAJA NAMA KELUARGA CORNELI(E)S YANG PANJANG KEMBALI KE AWAL ABAD KE-18, KARENA KURANGNYA INPUT BENTUK LEMBAR KELUARGA.

Keluarga yang akan dikerjakan dalam beberapa minggu mendatang:

Minggu 4 Tirajoh dan Tan

Minggu 5 Andries

Minggu 6 Thenu dan Tentua

Minggu 7 Cornelis/Cornelies✅

Juga terus mengirimkan keluarga, majalah keluarga, akta, foto, dll. di atas kepada kami: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Februari 5, 2022

Laatste ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Het project Genealogie Toegoe gaat de 6e week in met het analyseren van de Toegoe familienamen.

De familienamen THENU en TENTUA worden deze week doorgelicht. Er is tot nu toe weinig over de geschiedenis van de oudvaders bij ons bekend. Hopelijk gaat dat anders worden.

Wij hebben achterhaald, dat er EEN VERBINDING IS TUSSEN DE FAMILIES THENU EN CORNELI(E)S. Wij hopen achter meer details te komen.

Achter de schermen is de projectgroep nog steeds druk bezig met het zoeken naar waardevol archiefmateriaal over de families TIRAJOH, TAN en ANDRIES.

Blijf zoveel mogelijk Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, naar ons sturen: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

De families die de aankomende weken uitgewerkt worden:

Week 4 Tirajoh en Tan 

Week 5 Andries

Week 6 Thenu en Tentua ✅

Week 7 Cornelis/Cornelies

February 5, 2022

Latest developments project Genealogy Toegoe surnames.

The Toegoe Genealogy project is entering its 6th week with the analysis of the Toegoe family names.

The family names THENU and TENTUA are being screened this week.  Until now, little is known about the history of these forefathers.  Hopefully that will be different.

We have found that there IS A CONNECTION BETWEEN THE FAMILIES THENU E CORNELI(E)S.  We hope to find out more details.

Behind the scenes, the project group is still busy searching for valuable archive material about the TIRAJOH, TAN and ANDRIES families.

Keep sending as many family magazines, deeds, photos, etc. as possible to us: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

The families that will be worked out in the coming weeks:

Week 4 Tirajoh and Tan

Week 5 Andries

Week 6 Thenu and Tentua

Week 7 Cornelis/Cornelies

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen