Genealogie Toegoe

Nieuwsbrief, 14 Februari 2023

Benieuwd naar de ontwikkelingen van het project Genealogie Toegoe familienamen?

Achter de schermen zijn wij druk bezig met het analyseren van de authentieke Toegoe familienamen en van de familienamen van inhuwelijken. Wij zijn ver gekomen met het project.
16 Februari wordt door redacteur Roel de Neve alle 52 Genealogien/stambomen geredigeerd.

Vandaag en morgen kunnen jullie je toegestuurde concept genealogie aanvullen en of kunnen jullie alsnog een Gezinsblad ingevuld naar ons toesturen om in het boek te worden opgenomen.

Het Project Genealogie Toegoe is gestart in juni 2018. Het Indisch Genealogisch Vereniging, uit hoofde van Ralph Ravestijn, heeft contact met ons gezocht (3 oprichters van IGV zijn opgestapt en vormen de Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed). Of wij mee willen werken aan het tot stand brengen van een Monografie Genealogie Toegoe? Het IGV vond onze geschiedenis interessant. 4 Toegoenese nazaten zeiden enthousiast en volmondig ‘Ja’. Eenmaal in beweging, was geen weg meer terug. Een gigantische klus bij nader inzien. Een dynamiek die niet meer was te keren. Dagelijks eist het project onze aandacht, die geen moment mocht verslappen, omdat de doelen volgens een strak schema moeten worden gerealiseerd.
Desondanks is het de projectgroep gelukt om meer dan 52 Toegoe Familienamen te analyseren (onder deze tekst het rijtje namen)

Niet altijd liep het extern geolied. Trekken en duwen om mensen in Nederland en Indonesië te overtuigen van het belang van het invullen van een Gezinsblad. Onze stelling is: géén Gezinsblad, géén vermelding in het boek.

Ook werden we geconfronteerd met een taalbarrière. Het Indonesisch. De medewerking van Thomas Quiko als projectlid was een geschenk uit de hemel. Deuren in Indonesië gingen open. Wat ons niet is gelukt, lukte Thomas wel. Hij kreeg ingang in ANRI en heeft ons van relevante documenten voorzien. Ook heeft hij veel Toegoenese nazaten in Indonesië aan zich weten te binden. Thomas inzet is van onschatbare waarde.

De schitterende Logo’s van Roger Heerink, de foto’s van de graven op het kerkhof naast de Tugu kerk van Daniel Corua, de kunst die Sylvia Corua verstaat in het verbinden van families in Tugu met de projectgroep, de kennis over onze geschiedenis van
Juley Yunus en het vertalen van de Engelse teksten naar het Indonesisch door Bernardo Quiko.
Zij zijn van waardevolle betekenis!

Tussendoor werd ook gewerkt aan een subproject. Etnisch DNA onderzoek bij Toegoenese nazaten, die in de genealogie in een rechte lijn staan met hun stamvaders. Ook dat onderdeel is gerealiseerd. De laatste DNA uitslagen zijn binnen en de matches zijn onderzocht.

Is de investering in tijd en energie de moeite waard?
Voor nu en de generatie na ons zeer zeker.

Wij danken iedereen die aan dit immens groot internationaal project hebben meegewerkt. Zonder jullie inzet weten de generatie’s na jullie niet wie hun stamvaders zijn. Jullie inzet heeft ons gemotiveerd het boek Genealogie Toegoe familienamen te realiseren.
Een boek waarin jullie unieke geschiedenis met jullie namen als nazaten van jullie stamvaders in jullie genealogieën beschreven staan. Mits jullie ons natuurlijk een Gezinsblad doen toekomen.
Bij 3 generaties in een familie wordt een afzonderlijk genealogie opgesteld. Deze genealogie wordt opgenomen bij de familienaam van herkomst.

Wij streven ernaar om het boek in het voorjaar van 2023 bij de drukker te krijgen en dat het rond de 2e kwartaal in 2023 wordt uitgebracht. Wij gaan
het boek op het TOEGOE FESTIVAL 2023 presenteren.

De namen die worden opgenomen in het boek GENEALOGIE TOEGOE zijn: Andries, Abrahams, Bacas, Braune, Burkens, Corneli(e)s, Corua, Hendriks, Kaihatu, Kalangie, Kantil, Lauw, Loen, Loupatty, Mandey, Michiels, Pendjol, Quiko, Rikin, Salomons, Seijmons, Sopaheluwakan, Tentua, Tomasouw.
Alle namen van inhuwelijken na 1950, staan vermeld in de genealogie van de stamvaders.

(Wij gebruiken de term Toegoe en Toegoenezen, omdat de genealogie teruggaat naar de Christelijke gemeenschap in Toegoe, gesticht door Melchior Leydecker in 1678)

De projectgroep:
Roger Heerink, Ralph Ravestijn, Thomas Quiko, Daniel en Sylvia Corua, Juley Junus, Bernardo Quiko, Ernst en
George Cornelies, Roel de Neve, Mark Berkhout, Lauren Tomasouw, Fony Kan

Scroll naar boven