Nieuwsbrief Project Genealogie Toegoe

Verslag MT vergadering 2-11-2022
Aanwezig: Ralph, Roger, Ernst, Lauren, Mark, Fony
Afwezig met kennisgeving: Roel en George
Vz en notulist: Fony

Agenda
1 Opening 20:00 uur
Welkom

2 Kort voorstellen Lauren aan Ernst, George en Roger
2.1 Welkom Lauren Tomasouw. Dochter van Rudy Tomasouw en Janny Boer. Volgt universitair studie Geschiedenis. Doet onderzoek naar huwelijkspatronen en -partners van Toegoenezen na de aankomst in Nederland.

 1. Tijdspad totstandkoming monografie
  2.1 Eind december zijn alle 52 genealogien bij Roel ingeleverd om te worden geredigeerd. Begin Februari 2023 gaat het boek naar de drukker. Mei 2023 is het boek gereed voor publicatie.
  2.2 Het boek wordt verfraaid met foto’s en archiefmateriaal, die de afgelopen 2,5 jaar door Roger, Ralph en Mark zijn achterhaald.
 2. Verdeling genealogieën
  3.1 Er zijn 52 genealogieën over 6 projectleden te verdelen. Eind december zijn alle genealogieën geanalyseerd, aangevuld en ingeleverd bij Roel.
 3. Interviews
  4.1 Het interview met oom Guus Zandgrond, partner van wijlen tante Roos Andries, wordt nog door Ernst en George op YouTube geplaatst.
  4.2 Mark continueert de interviews. Hij wordt ondersteund door Lauren.

5 Toegoe Reunie
5.1 Ariathy Beeuwkes heeft een groep vrijwilligers bij elkaar gekregen, die een Toegoe Reünie gaan organiseren. De groep communiceren met elkaar via Whatsapp.

6 Sluiting 22:30 uur
Datum vergadering in december wordt nog bekend gemaakt.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven