Februari 13, 2022

De laatste resultaten betreffende het onderzoek Genealogie Toegoe familienamen. 

Week 7 staat voor de deur. Projectgroep Genealogie Toegoe gaat haar aandacht focussen op de familienaam CORNELI(E)S. Stamvader is Urbanus Benjamin Cornelis, geboren rond 1784. 

Interessant is te achterhalen wanneer en waarom een E in CORNELI(E)S is toegevoegd. Een nalatigheid van een ambtenaar? Wij hopen in onze zoektocht het antwoord op deze vraag te vinden. Wellicht met de medewerking van de gezinnen van de familienaam CORNELI(E)S zelf? 

Ben je in het bezit van geboorte-/overlijdensakten, foto’s van (oud) families, foto’s van familiegraven, etc? 

Stuur ze naar: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

STUUR EEN INGEVULD GEZINSBLAD ALS JE IN DE STAMBOOM VAN JOUW STAMVADER OPGENOMEN WILT WORDEN. 

Informatie over de familienamen TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU en TENTUA zijn nog altijd van harte welkom. Wij hopen hun genealogie zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Ondertussen is achterhaald dat door huwelijk tussen CORNELI(E)S, ANDRIES en THENU, de geschiedenis van THENU een prominente plek heeft gekregen in de Toegoe geschiedenis. HELAAS EINDIGT HIERMEE OP DIT MOMENT DE LANGE GENEALOGIE FAMILIENAAM CORNELI(E)S , DIE TERUGGAAT TOT IN DE VROEGE 18e EEUW, VANWEGE ONTBREKEN INPUT IN DE VORM VAN GEZINSBLADEN.

De families die de aankomende weken uitgewerkt worden:

Week 4 Tirajoh en Tan 

Week 5 Andries

Week 6 Thenu en Tentua 

Week 7 Cornelis/Cornelies✅

Blijf ook van bovenstaande families, Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, naar ons sturen: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

13 Februari 2022

Hasil terbaru tentang penelitian nama keluarga Genealogie Toegoe.

Minggu 7 ada di depan kita. Grup proyek Genealogy Toegoe akan memusatkan perhatiannya pada nama keluarga CORNELI(E)S. Nenek moyangnya adalah Urbanus Benjamin Cornelis, lahir sekitar tahun 1784.

Menarik untuk mengetahui kapan dan mengapa E ditambahkan di CORNELI(E)S. Kelalaian petugas? Kami berharap menemukan jawaban atas pertanyaan ini dalam pencarian kami. Mungkin dengan kerjasama keluarga dari nama keluarga CORNELI(E)S itu sendiri?

Apakah Anda memiliki akta kelahiran/kematian, foto (mantan) keluarga, foto makam keluarga, dll?

Kirimkan ke: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

KIRIM LEMBAR KELUARGA YANG LENGKAP JIKA ANDA INGIN TERMASUK DALAM POHON KELUARGA AYAH ANDA.

Informasi tentang nama keluarga TIRAJOH, TAN, ANDRIES, THENU dan TENTUA masih sangat diharapkan. Kami berharap dapat memetakan silsilah mereka selengkap mungkin. Sementara itu, pernikahan antara CORNELI(E)S, ANDRIES dan THENU telah menjadi usang sehingga sejarah THENU mendapat tempat yang menonjol dalam sejarah Toegoe. 

MAAF INI SAAT INI BERAKHIR SAJA NAMA KELUARGA CORNELI(E)S YANG PANJANG KEMBALI KE AWAL ABAD KE-18, KARENA KURANGNYA INPUT BENTUK LEMBAR KELUARGA.

Keluarga yang akan dikerjakan dalam beberapa minggu mendatang:

Minggu 4 Tirajoh dan Tan

Minggu 5 Andries

Minggu 6 Thenu dan Tentua

Minggu 7 Cornelis/Cornelies✅

Juga terus mengirimkan keluarga, majalah keluarga, akta, foto, dll. di atas kepada kami: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven