Februari 5, 2022

Laatste ontwikkelingen project Genealogie Toegoe familienamen.

Het project Genealogie Toegoe gaat de 6e week in met het analyseren van de Toegoe familienamen.

De familienamen THENU en TENTUA worden deze week doorgelicht. Er is tot nu toe weinig over de geschiedenis van de oudvaders bij ons bekend. Hopelijk gaat dat anders worden.

Wij hebben achterhaald, dat er EEN VERBINDING IS TUSSEN DE FAMILIES THENU EN CORNELI(E)S. Wij hopen achter meer details te komen.

Achter de schermen is de projectgroep nog steeds druk bezig met het zoeken naar waardevol archiefmateriaal over de families TIRAJOH, TAN en ANDRIES.

Blijf zoveel mogelijk Gezinsbladen, akten, foto’s, etc, naar ons sturen: redactie@indischgenealogischerfgoed.nl

De families die de aankomende weken uitgewerkt worden:

Week 4 Tirajoh en Tan 

Week 5 Andries

Week 6 Thenu en Tentua ✅

Week 7 Cornelis/Cornelies

February 5, 2022

Latest developments project Genealogy Toegoe surnames.

The Toegoe Genealogy project is entering its 6th week with the analysis of the Toegoe family names.

The family names THENU and TENTUA are being screened this week.  Until now, little is known about the history of these forefathers.  Hopefully that will be different.

We have found that there IS A CONNECTION BETWEEN THE FAMILIES THENU E CORNELI(E)S.  We hope to find out more details.

Behind the scenes, the project group is still busy searching for valuable archive material about the TIRAJOH, TAN and ANDRIES families.

Keep sending as many family magazines, deeds, photos, etc. as possible to us: redactie@indischgeneaologischerfgoed.nl

The families that will be worked out in the coming weeks:

Week 4 Tirajoh and Tan

Week 5 Andries

Week 6 Thenu and Tentua

Week 7 Cornelis/Cornelies

Laat een reactie achter

Scroll naar boven